Företagsinformation Utrikes, Pyramid 3.42 nyheter, Ny medarbetare, månadens Pyramidtips