Kvalitetsregister möjliggör ny typ av smart klinisk forskning
_