ForskarFredag, skoldebatt, Karin Röding, ny FoU-satsning och Inkluderande lärmiljöer.
_