Matematik, sfi, små barns lärande och en nationell IT-strategi.
_