Gymnastikförbundet Östs Nyhetsbrev - December 2012/Januari 2013
 
 
Gymnastikförbundet Öst önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Gymnastikår!
 
Gymnastikförbundet Öst skulle vilja passa på att tacka alla föreningar, ledare, utbildare, ideella krafter och medlemmar för ett härligt och intensivt verksamhetsår. Året har varit präglat av evenemang, tävlingar, utbildningar och omstruktureringar, inte minst inom vår egen organisation. Dessutom har vi antagit en ny vision och påbörjar nu vår resa mot 2020 och de mål som har satts upp tills dess.
 
Med detta hoppas vi att vi kan fortsätta och utveckla vårt samarbete tillsammans med er även 2013 för att nå nya höjder inom gymnastiken. Vi önskar er en avkopplande julledighet, så att ni kommer laddade och fulla av energi inför verksamhetsåret 2013.
 
Kansliet håller stängt mellan den 22 december och den 4 januari. 
 
God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Gymnastikförbundet Öst.
 
Gymnastikförbundet Öst inför nyhetsbrev
 
Vi har nu på förbundet valt att införa ett nyhetsbrev som ska gå ut till er föreningar och föreningspersoner i början av varje månad. På så sätt hoppas vi kunna nå ut med värdefull information till er, som ett komplement till både hemsida och Facebook.
 
Förhoppningen är att vi kan lyfta viktiga frågor och informera om kommande aktiviteter som är bra för er som förening, dig som medlem eller gymnastikintresserad att känna till.
 
Detta nyhetsbrev utgör således det första i ledet av många. Vi skulle önska att ni sprider det vidare i era egna led fortsättningsvis, så att alla kan få ta del av kommande utskick.
 
Gymnastikförbundet Öst söker regionskanslist på 50 %
 
Med anledning av att vår nuvarande kanslist har fått en annan tjänst i sin hemkommun söker vi nu en efterträdare. Vi erbjuder en deltidstjänst på 50% där personen i fråga ska arbeta med daglig administration och ekonomihantering. Placering är Stockholmidrottens Hus i Solna.
 
Är du intresserad? Vet du någon som är intresserad?
Sprid gärna informationen i era egna led om ni har någon tänkbar kandidat för tjänsten.
 
Sista ansökningsdatum är den 10 januari 2013.
 
 
Kurser verksamhetsåret 2013
 
Nu finns samtliga kurser för 2013 planerade och tillgängliga för anmälan på hemsidan. Se över vilket utbildningsbehov era ledare har och anmäl er redan idag för att försäkra er om en plats till utbildningen.
 
Till kursanmälan i regionen.
 
Kommande utbildningar                       
       
18-20 janTeori Steg 1 (fulltecknad)  Stockholmidrottens Hus, Solna 
19-20 janBaskurs Barn och ungdom, Grund (fulltecknad)Lillsved Idrottsfolkhögskolan
20 jan                   Bamsegympa - förening GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan 
26-27 janTrampett Steg 1 (fulltecknad)
GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan 
2-3 feb Trampett Steg 2Enskedehallen 
2 feb Hjälpledarutbildning - ledare på gångGIH (Gymnastik och Idrottshögskolan 
3 feb Mera bamsegympaGIH (Gymnastik och Idrottshögskolan 
9-10 feb Baskurs Barn och ungdom, Basic Lillsved Idrottsfolkhögskolan 
16-17 feb Baskurs Barn och ungdom, Grund (fulltecknad) GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan 
16-17 feb Trampett Steg 3Enskedehallen
22-24 feb Teori Steg 2Stockholmidrottens Hus, Solna 
23-24 feb Tumbling Steg 2Enskedehallen
23-24 feb Fristående Steg 1 GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan 
2-3 mar GympaKidz Mini PowerLillsved Idrottsfolkhögskolan 
2-3 mar Baskurs Barn och ungdom, Basic GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan 
 
 
 
 
Ni har väl inte missat GympaKidz Mini Power?
 
Play movie
Vi genomför en kurs i GympaKidz Mini Power på Lillsved Idrottsfolkhögskola den 2-3 mars.
 
Kost och logi ingår i kurspriset.
 
Utbildare: Anna Asratian
Kurslängd: 18 timmar
Innehåll: fördjupning i trampett upp till frivolt, lekfulla övningar och rondat, handvolt, flickflack och voltteknik på airtrack/airfloor eller tumblinggolv.Dessutom kommer du få idéer på hur du får en första övningsbank i tricking, parkour och freerunning.
 
Se informationsfilmen till vänster och anmäl er till kursen här
 
Tävlingsdagen 2013
 
TTK Öst inbjuder lördagen den 12 januari in till den årliga tävlingsdagen.
 
Mötestiderna är: 09.00-11.30 samt 12.30-16.00, där förmiddagspasset är öppet för samtliga truppföreningar i regionen och eftermiddagspasset riktar sig främst till våra Stockholmsföreningar inom trupp som tränar i Enskedehallen samt Åkeshovshallen.
Plats för mötet är Stockholmidrottens Hus i Solna.  
  
För ytterligare frågor kring dagen, kontakta TTK Öst
 
Anmälan till Tävlingsdagen 2013 kan göras här, senast den 10 januari.
 
Regionstävlingar under våren 2013
 
Vårens regionstävlingar är planerade enligt följande:
 
Mini UT (2-3 feb) 
Sollentuna är arrangörer.
 
UT Yngre/Äldre (16-17 feb)
Tyresö är arrangörer.
 
Mini DM - Stockhomsmästerskapen (16-17 mars)
Vendelsö är arrangörer.
 
Dessa tävlingar ligger nu ute för anmälan på vår hemsida med tillhörande information.
 
Stockholms stad utreder ny gymnastikhall
 
Köerna till gymnastiken är långa över hela landet men särskilt i storstäderna. Stockholmsföreningarna har länge kämpat för bättre förutsättningar.
 
Tisdagen den 21 november kom ett mycket välkommet besked. Stockholms Stad utreder förutsättningarna för en ny specialhall för gymnastik med placering i söderort.
 
 
Årsmöte 2013
 
Gymnastikförbundet Östs årsmöte infaller den 10 mars 2013 mellan klockan 13.00-16.00 och vi hoppas att så många av er som möjligt kan närvara vid detta datum.
 
I år är det föreningen GF Stockholmsflickorna som står värd för mötet. Vi kommer att meddela specifik plats för mötet och övrig information löpande på vår hemsida framöver.
 
Motioner och förslag till ärende att behandlas på årsmötet skall av röstberättigad förening vara inskickad och förbundet tillhanda senast den 10 januari.
 
Kallelse med årsmöteshandlingar görs tillgängliga/översänds till röstberättigade ombud/föreningar senast två veckor före mötet
 
Gymnastikförbundet Öst finns på Facebook
 
Ni har väl inte missat att Gymnastikförbundet Öst även finns på Facebook sedan en tid tillbaka?
 
Om inte, så gå in och gilla oss för att ta del av information löpande och sprid det gärna vidare till personer i er omgivning. Förening, ledare, förälder eller aktiv spelar ingen roll då informationen riktar sig till alla.
 
Ny cheerleadingförening i GF Öst
 
Vi hälsar vårt senaste tillskott i Gymnastikförbundet Östs familj varmt välkommen. Twisters Cheer Elite, Nacka Cheerleadingförening är en utbrytning från Nacka GF, där de nu valt att arbeta och utveckla cheerleadingen i en egen förening.
 
Vi önskar er ett stort lycka till i ert arbete och ser fram emot våra kommande samarbeten i regionen.
 
 
Nya riktlinjer för Idrottslyftet 2013
 
Nu finns de nya riktlinjerna för Idrottslyftet (år 6) som sträcker sig över kalenderåret 2013.
 
Huvudfokus med Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna, en bra hjälp i att ta det första steget i arbetet med Vision 2020.
 
Ansökningar tas emot från och med 1 januari 2013 och bidrag beviljas så länge pengar finns.
 
 
Birgitta Persson
Birgitta Persson, ordförande i Gymnastikförbundet Öst sammanfattar året 2012.
 
Du har precis öppnat din första julklapp – nummer 1 av GF Östs digitala Nyhetsbrev.
Nyhetsbrevet är en del i GF Östs satsning för att öka kommunikationen med regionens föreningar och omvärlden. Nyhetsbrevet är ett komplement till webbplatsen där information om hela verksamheten finns samlad. Tillsammans med sidan på Facebook, hoppas vi att snabbare kunna nå ut med information, lyfta aktuella händelser, presentera nya eller befintliga verksamheter, men också öppna upp för dialog med intresserade för att få återkoppling på verksamheten.
Året som gick, en kort betraktelse
År 2012 blev ett innehållsrikt år för Gymnastikförbundet Öst. I början på året kunde vi hälsa idrottskonsulent Kristian Gunnarsson välkommen. Efter sommaren gick vår kanslist Kicki Dafgård i pension och Annika Dahlgren tog vid. Annika kommer att sluta i december och vi annonserar nu efter en ny kanslist. Se annan plats i nyhetsbrevet.
Kansliet flyttade i början på året till Stockholmsidrottens Hus i Solna för att komma närmare det regionala arbetsfältet som bland annat Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna bedriver och där det finns naturliga samverkansfördelar för GF Öst.
Årsmötet för GF Öst hölls hos Huddinge gymnastikförening som stod för värdskapet. Mötesdeltagarna fick njuta av en fartfylld uppvisning från Gymmixgruppen som visade på Gymmixfamiljens stora utbud av träningsformer.
GF Öst stod som värd för Gymnastikförbundets förbundsmöte i Stockholm i maj. Vid förbundsmötet antogs Gymnastiken Vill för 2013 – 2014. Ett internt arbete pågår för att ta fram ett arbetsmaterial till stöd för föreningarna i sitt arbete med de olika mål och den Vision 2020 som föreningarna beslutat om, och som finns i Gymnastiken Vill. Ett arbete som kommer att ske i samverkan med SISU och starta i början på år 2013.
När jag träffar människor och berättar att jag är engagerad i Gymnastikförbundet, och håller på med gymnastik själv, uppstår ofta intressanta samtal. Det visar sig att vi som talar med varandra ser olika bilder i vårt minne av vad som är gymnastik. Under samtalet är det ofta dessa bilder som styr vad vi tänker på och vilka banor våra tankar tar vägen i samtalen. När jag dristar mig till att fråga vad de ser framför sig uppstår intressanta samtal och jag får möjlighet att berätta om den breda verksamhet som Gymnastikförbundet verkar för genom att vidga tankebanorna hos dem jag pratar med.
Det är sällan gymnastikrörelsen är samlad med alla discipliner till allmänhetens beskådan, men så skedde i somras på Stadion och därför väljer jag att berätta om den händelsen som en solskenshistoria från året som gått. Här samlades tävling och bredd, gammal som ung för att har roligt tillsammans. För dig som vill veta mer vad föreningarna i GF Öst och regionförbundet arbetat med under år 2012 hänvisar jag till kommande årsberättelse och önskar dig samtidigt välkommen till Årsmötet den 10 mars där Stockholmsflickorna i år är värd för mötet. Information hittar du på webbplatsen.
Arena 2012
Under hela året har 100-årsminnet av Olympiaden 1912 firats på olika sätt i Stockholm. Många gymnastikföreningar har passat på att uppträda på gator och torg och låtit allmänheten prova på gymnastik i olika former. Föreningarna har också genomfört egna och gemensamma uppvisningar under paraplyprojektet Arena 2012.
Stadionfesten 9 juni
Med 1912 års deltagande i Olympiaden i Stockholm i bildminnet ville gymnastiken även vid detta jubileum göra ett avtryck. Höjdpunkten för gymnastiken blev den stora jubileumsfesten på Stadion den 9 juni där gymnastiken deltog tillsammans med många andra idrotter. Runt 400 gymnaster och ledare var engagerade i olika program under kvällen. Föreningen Idla gjorde en värdig jubileumsentré på den stora gräsmattan med ett bollprogram där de bland annat formade de fem OS-ringarna.
Gymnaster från Brommagymnasterna, Enebybergsgymnasterna, KFUM, SOL-flickorna, STG, Södertälje Rytmiska, Täby GF och GF Uppsalaflickorna genomförde olika moment inom Truppgymnastik och Rytmisk gymnastik. Elitgymnaster från dessa föreningar visade Artistisk Gymnastik framför den kungliga läktaren. Cheerleadinggruppen Dynamite från Bromma gjorde en strålande uppvisning. En masstrupp bestående av gymnaster från tidigare nämnda föreningar förstärkt med gymnaster i alla åldrar från Huddinge GF, GF Resårerna och SOL-flickorna fyllde planen och genomförde ett specialkomponerat program av Johanna Borgström till Peps Perssons låt ”Oh boy”. Ja, vackert väder blev det och solen sken som Peps sjunger och kvällen blev ett oförglömligt minne.
Almedalen
I början på juli intog GF Öst gräsmattan i Almedalen och visade upp truppgymnastik, Kvinnlig AG och Bamsegympa. Det fanns även en möjlighet att prova på. Det var tredje året som GF Öst deltog på Idrottens dag som anordnas av RF och Specialförbunden. GF Öst kommer att stå för aktiviteterna i parken även nästa år i Almedalen. Här vill vi särskilt tacka våra föreningar på Gotland för allt arbete de lägger ner för att göra detta möjligt.
Rädda gympan
Under augusti ställde ledare upp i samband med att Cirkus Scott kom till Stockholm och anordnade Bamseföreställningar i sitt cirkustält på Gärdet. En riksomfattande satsning som arrangerades av Gymnastikförbundet centralt i samverkan med Cirkus Scott. Våra ledare från Brommagymnasterna, Sofiaflickorna, Vendelsö och Hermes ansvarade för möjligheten att prova på i samband med föreställningarna. En aktivitet som uppskattades mycket av de yngre besökarna. I samband med verksamheten i tältet anordnades ett seminarium om vikten av barns motoriska träning, där det också fördes fram att i Stockholm finns ca 3000 barn i kö som vill börja med gymnastik. Detta budskap nappade media på och det blev en intervju i P4 Radio Stockholm och TV4 gjorde också ett reportage där GF Öst berättade om sitt idrottspolitiska arbete, dialog med förvaltningen och den hemställan som lämnats in.
Under året har det i våra kranskommuner tillkommit specialutrustade hallar eller tillbyggnader. Till skillnad från Stockholms stad har många kommuner varit lyhörda till det rådande behovet av ytor att vara på.
I slutet på november fick vi det glädjande beskedet att Idrottsnämnden i Stockholms stad fattat beslut om att utreda en specialhall för gymnastik på söder.
Forskning
I slutet på november kom en forskningsrapport som visar på brister i ledarkulturen inom landslagsverksamheten. Media har uppmärksammat frågan stort och Gymnastikförbundet har tagit frågan på största allvar och kommer att redovisa en handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare för att förbundet ska komma tillrätta med problemen. Problem är till för att lösas. Mer finns att läsa på www.gymnastik.se
Ett stort tack till alla våra föreningar och dess medlemmar, kommittéer, tränare och ledare alla kategorier för ett gott samarbete under året. GF Öst ser fram emot fortsatt samarbete år 2013 för att nå målen och Vision 2020 i Gymnastiken Vill.
God jul och Gott Nytt År
Birgitta Persson
 
Nästa nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Öst skickas ut den 1 februari.