Nyhetsbrev KRO/KIF och BUS januari 2014
 
Nyheter från KRO/KIF

Kansliet önskar god fortsättning på nya året 2014
Nu har årsutskicket gått ut till alla medlemmar. Om ni inte har fått det eller det letat sig fram på fel address så hör av er till oss. Skicka din nya adress till Eva Skarbäck på eva@kro.se
Vår mycket eminenta kommunikatör Ylva Hellgren som tidigare ansvarat för detta nyhetsbrev har slutat på kansliet nu i januari. Ny ansvarig för utskick av och insamling av material till nyhetsbrevet är Geska Helena Brecevic. Henne når du på geska@kro.se
 
Vi på kansliet är
Eva Månsson, verksamhetschef, e-post eva.mansson@kro.se
Pontus Björkman, politisk sekreterare, e-post pontus@kro.se
Sofie Grettve, jurist, e-post sofie@kro.se
Eva Skarbäck, medlemservice/administration, e-post eva@kro.se
Rose-Marie Fasth, journalist, e-post rose-marie.fasth@kro.se
Geska Helena Brecevic, nyhetsbrev, e-post geska@kro.se
 
Du når oss också på telefon +46 (0)8 - 54 54 20 80

OBS! Vi har för nuvarande inte möjlighet att kontrollera villkoren för samtliga tävlingar, residencies etc som vi tipsar om i nyhetsbrevet. 

Slussen Craft byter namn till Stockholm Craft Fair
KRO/KIF bjuder in Dig som är utövande konsthantverkare bosatt i Norden och arbetar materialbaserat i stort som i smått. Kanske arbetar Du med mindre serier av konsthantverk eller kanske bara med unikat av verk. Välkommen med din anmälan senast den 1 februari. 

2 786 svarande i stora konstnärsenkäten
Vi riktar ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare som svarat på frågorna i årets konstnärsenkät ”Utsikt från ateljéerna 2014”. Sammanlagt 2 786 personer har svarat! Det är 82 procent fler än för tre år sedan då 1 553 svar registrerades. Det ger oss en unik möjlighet att gå vidare i en riktning som vi vet motsvarar våra medlemmars önskemål, det ger oss också ett bra och angeläget underlag för det konstpolitiska arbetet inför valen 2014. Hela 80 procent anser att det är mycket viktigt att KRO/KIF deltar i den politiska debatten och driver frågor om konstnärernas villkor på riksplanet. Mer än hälften av medlemmarna anser att ett ökat statligt anslag till bild- och formkonsten är en av de viktigaste frågorna tillsammans med ett förbättrat trygghetssystem för konstnärer. I februari släpper vi en första delrapport av enkätsvaren i media. Svaren kommer även att presenteras i kommande nyhetsbrev och i tidningen Konstnären. 


Aktuella politiska processer

Hur göra Supervalåret 2014 till Konstvalåret 2014?
2014 är det valår. Då vill partierna ha våra röster och politikerna vill visa sig från sin bästa sida. Inför ett val är alltså möjligheten att påverka politiken som störst. Därför är det nu som vi bör satsa det där lilla extra för att se till att politikerna både på riksnivå och i landsting och kommuner prioriterar de frågor som är viktiga för oss konstnärer och konsthantverkare. Vi ska visa upp vilken verklighet vi befinner oss i. 
På Supermarket drar vi igång KRO/KIF:s valkampanj. Vi inleder den 14 februari med konstpolitiska samtal med partiledare och kulturpolitiska talespersoner för partierna. 

För att underlätta och stimulera det lokala påverkansarbetet har KRO/KIF tagit fram en metodhandbok för påverkan med handfasta tips och konkreta förslag. Läs mer här.
Vill du ta ett initiativ och bolla idéer, kontakta Pontus Björkman, politisk sekreterare KRO/KIF, pontus@kro.se.

Nordens största konstmässa är inget snabbköp för konst
Konstnärsdrivna SUPERMARKET återvänder till det nya Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm februari 2014. Här visas den mest nydanande och aktuella konsten från den internationella samtidsscenen. Med över 80 utställare från 30 länder är det Nordens i särklass största internationella konsthändelse och arrangeras för nionde året i rad. Namnet till trots är SUPERMARKET inget snabbköp för konst, istället står innehållet i fokus. Temat för året är Difference(s). Syftet är att visa konstnärsinitiativ från hela världen och därigenom skapa en nätverksplattform för den svenska och internationella konstscenen.

TID OCh PLATS: 14–16 februari, Kulturhuset Stadsteatern plan 3 och 5.
ÖPPET: Fredag 11–22. Lördag–söndag 11–20.
PRESSVISNING: Klockan 13, torsdag 13 februari, våning 3.


Läs mer här.

Valupptakt på Supermarket
Konstsoffan – sex samtal där politiker och konstnärer pratar konstpolitik 
Precis om sju månader ringlar köerna till valurnorna. Då är det riksdagsval. Därför tar vi under årets Supermarket pulsen på partiledare och kulturpolitiska talespersoner. 

Vilka kultur- och konstpolitiska utmaningar ser partierna? Kan kultursamhället vara ett alternativ till konsumtionssamhället och dess miljöproblem? Vad vill partierna göra för att Sverige ska vara en stark konstnation? Hur vill de förbättra förutsättningarna för att konstnärernas kompetens och kreativitet ska komma till sin rätt i samhället och att fler konstnärer ska kunna vara yrkesverksamma som just konstnärer?

Välkommen till samtalen i Konstsoffan!
13.00-13.30 Gustav Fridolin (MP), språkrör
13.30-14.00 Cecilia Magnusson (M), kulturpolitisk talesperson
14.00-14.30 Jonas Sjöstedt (V), partiledare 
14.30-15.00 Ulf Nilsson (FP), kulturpolitisk talesperson
EVENTUELLT: 15.00-15.30 representant för Socialdemokraterna
EVENTUELLT: 15.30-16 representant för Centerpartiet


Samtalen leds av Anders Rydell, chefredaktör för Konstnären och författare till boken Plundrarna. I Konstsoffan sitter också Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF).

PLATS: Supermarket Talks, Studio 3, våning 3, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm
DAG OCH TID: fredag 14 februari, kl 13-15/16.00
ARRANGÖRER: Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Supermarket


Samtalen sänds av SVT Forum så att även medlemmar utanför Stockholm kan ta del av samtalen. Det är dock inte klart om det blir direktsändning eller sändning i efterhand.


 
KRO/KIF i samhällsdebatten

Skattebefrielse för stiftelser som stödjer kultur
KRO/KIF har i flera år arbetat för att skattelagstiftningen för stiftelser ska förändrats, något som till slut har lyckats! Den 1 januari 2014 trädde den nya lagstiftningen i kraft, vilket gör att stiftelser nu även får skattebefrielse om de satsar avkastningen på konstnärlig verksamhet. Genom länsvisa debattartiklar uppmärksammas stiftelser om att regelverket ändrats, vilket gör det skattemässigt fördelaktigare att stödja konsten och konstnärerna än tidigare. KRO/KIF skriver artikeln tillsammans med talespersoner för konstnärskåren i varje län. Artikeln har hittills publicerats i tretton dagstidningar. Här i Kalmars länstidning Barometern. http://www.barometern.se/reagera/debatt/nyarsgava-till-lanets-stiftelser(4102340).gm

Krav på öppenhet i den offentliga konsten i Västerås
Gunnar Forsman, ordförande för KRO/KIF Västmanland, och Johnny Molton, ordförande för Galleri K, debatterar i VLT den handlingsplan för offentlig konst som Västerås stad tagit fram.
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2333290-oppenhet-kravs-i-offentlig-konst
 
 

Nyheter från BUS

IV-anslaget ökas med 1 142 000 kronor 2014.
Från 35 063 000 kronor 2013 ökas IV till 36 205 000, en uppräkning med ca 3,15 % och alltså högre en den ”automatiska” ökning som används i statliga budgetar. Men då ska man hålla i minnet att mellan 2012 och 2013 var anslagsökningen oförändrad, så sett över perioden 2012 till 2014 så tappar IV i nivå, varje poäng har minskat med 1 krona i värde mellan åren.
Kulturministerns uttalade stöd till IV har inte följts upp med tillräckliga anslagsökningar. Som bekant har BUS, med sina medlemmars hjälp, krävt 10 000 000 kronor i ökning, men kampanjen var ändå nyttig, för utan den kanske ökningen hade uteblivit helt och nu jobbar vi vidare för valåret 2014. Målet står fast, bildkonstnärerna ska nå samma ersättningsnivå som författarna har i biblioteksersättning – ett första steg är en ökning med minst 10 000 000 kronor.
 
IV-utdelningen 2013
BUS har betalt ut 33 113 000 kronor till 3 673 konstnärer. 4 023 konstnärer sökte och 350 kom under gränsen för att nå lägsta beloppet om 500 kronor. 473 konstnärer når ett belopp överstigande 20 000 kronor (högsta ersättning är 42 000 kronor). Eftersom anslaget till IV var oförändrat jämfört med 2012 har det fått till effekt att varje poäng har sjunkit med 1 krona i värde, motsvarande minus 3 %.
 
Följerätt över hela världen

Världsorganisationen WIPO, World Intellectual Property Organization, är den organization där man diskuterar och förändrar det upphovsrättsliga systemet på världsnivå. Genom Bernkonventionen om upphovsrätt finns ett likartat skydd i hela världen och i denna finns ett avsnitt om följerätt, men tyvärr är det frivilligt för de stater som skrivit på konventionen att införa ersättningen. Nu försöker BUS systerorganisationer i världen gemensamt att ändra på det och göra regeln tvingande. Det första steget är nu taget genom att frågan har förts upp på dagordningen i just WIPO. Det kommer att ta många år innan resultat nås, men om man inte tar första steget på sin resa kommer man aldrig utanför dörren.
Du kan stödja kampanjen genom att skriva på namnlistan om att följerätten ska finns i hela världen. Eftersom följerätten är av grundläggande betydelse för bildkonstnärerna och respekten för deras arbete, har en världsomspännande kampanj dragits igång under namnet Artists Resale Right – All Over the World.  Varje konstnär ska få del av det ekonomiska utbytet av att dennes konstverk vidaresäljs.
Du skriver på genom att klicka på denna länk
 
Privatkopieringsersättning, PKE
PKE är den kompensation som utgår till upphovsmän (främst kompositörer och filmskapare) för att privatpersoner har möjlighet att kopiera verk och använda i sin privata verksamhet. Det kan handla om att spela in en film från en tv-sändning till sin box eller att lägga in musik på ett USB-minne. Tidigare användes DVD-skivor, men numera är det huvudsakligen hårddiskar, USB-minnen, telefoner och datorer som nyttjas när man kopierar.
Ersättningen ska betalas av den som tjänar pengarna på att kulturskaparnas verk får kopieras och det är, förutom den som kopierar, den som tillverkar och säljer alla de prylar som används för kopiering. Dessa stora företag motsätter sig att betala ersättningen. Följ med i den debatten på www.copyswede.se.
 
Kulturskaparna
Under supervalåret kommer Kulturskaparna att intensifiera sina kontakter med politiker som är aktuella för inval till EU-parlamentet eller till riksdagen. Vi vill att de som blir valda är införstådda med upphovsrättens betydelse för att ha en stark och livskraftigt nationellt och internationellt kulturliv. BUS kommer inom kort att publicera Kulturskaparnas nya program på hemsidan och lägga upp en länk på Facebook.


Artist-in-residencies

La Fragua (Spanien)
La Fragua i Cordoba i Spanien är öppet för konstnärer inom alla discipliner och nationaliteter, och erbjuder möjligheten till en okonventionell residencyupplevelse.
Deadline: Ansökan är öppen året om.
http://lafragua.eu/residency

Kuenstlerhaus Dortmund (Tyskland)
Artist-in-Residence Program during the summer months from June until August.
Deadline 31 januari 2014.
http://www.kh-do.de/en/networking/artists-in-residence-en.html

Spark Box Studio’s Artist Residency Program (Kanada)
Interested artists may apply to live and work at Spark Box for a duration of one weekend to 2 months.
Deadline: Ansökan är öppen året om.
http://sparkboxstudio.com/residency/

International Studio & Curatorial Program (ISCP) Open Call for artists and curators (New York City, USA)
Deadline: Ansökan är öppen året om.
http://www.iscp-nyc.org/apply/guidelines.html

McColl Center for Visual Art's residency program (USA)
ARTIST-IN-RESIDENCE + ENVIRONMENTAL ARTIST-IN-RESIDENCE

Deadline: Ansökan är öppen året om.
http://www.mccollcenter.org/artists-in-residence/submit-materials-for-residency-programs

Artist in Residency Program, Shanghai @ The Swatch Art Peace Hotel, Shanghai, China.

Deadline: Ansökan är öppen året om.
http://www.swatch-art-peace-hotel.com/apply

Chinese Arts Centre: The Whisper Residency. (Manchester, Storbritannien)

Deadline: Ansökan är öppen året om.
http://cfcca.org.uk/index.php/artistic-opportunities/Stipendium, tävlingar och utlysningar
 
Konstnärsnämnden/Iaspis: Internationellt Kulturutbyte
Internationellt kulturutbyte inom Bild och form, musik, teater, dans, film 
Som bild- eller formkonstnär kan du få stöd för att arbeta, studera eller visa dina verk utomlands. Du kan även få stöd för en ateljévistelse i Sverige eller i utlandet. Stödet är en del av Konstnärsnämndens internationella program Iaspis. 
​Deadline: 5 februari 2014 
http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11156
 
Istanbul Design Biennial
Under den övergripande titeln The Future is Not What it Used to Be, uppmuntrar 2nd Istanbul Design Biennial ansökningar från samtliga design-relaterade områden.  
Deadline: 1 februari 2014.
http://tasarimbienali.iksv.org/en

Precious Talents 2014
Precious Talents är en del av Precious – Stockholm Nordic Watch & Jewellery Fair.
Genom Precious Talents ges en unik möjlighet för nya designers att knyta kontakter med den nordiska ur- och smyckebranschen. Urvalet sker genom en jury under ledning av projektledare Åsa Axelson. De utvalda till Precious Talents 2014 får kostnadsfritt utställningsmonter, gratis annonsering mm.
Deadline: 15 april 2014.
www.preciousfair.se

Sharjah Art Foundation 2014 Production Programme
Sharjah Art Foundation (SAF) erbjuder under sitt Production Programme stipendier för konstnärer som jobbar i olika medier såsom skulptur, installation, tidsbaserad madia, konstnärsböcker, performance mm.
Deadline: 31 januari, 2014
http://www.sharjahart.org/programmes/open-call-production-programme-2014

Kulturkontakt Nord
Kultur- och konstprogrammet beviljar bidrag till projekt inom alla kultur- och konstområden. Programmet ger bidrag till både professionella kulturaktörer och konstnärer samt amatörkultur- och frivilligsektorn. Projekten kan vara inriktade på produktion eller kompetensutveckling.
Deadline: 5 mars 2013
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/ansoekning

Kreativa Europa 2014-2020
Kreativa Europa är EU:s nya ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014-2020. Programmet är en sammanslagning och utveckling av de nuvarande programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus. Programmet Kreativa Europa kommer att innehålla många nyheter och förenklingar för de som vill söka.
Deadline för första utlysningen är den 5 mars 2014.
Mer info om kulturprogrammet från Kulturkontakt Sverige

 

Kurser och seminarium

KKV GBG Kursprogram våren 2014
Nu går det att anmäla sig till vårens kurser på Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg. 
Kursprogrammet är preliminärt och kan bli föremål för förändringar och tillägg.
För kursvillkor, etc., se http://kkvgbg.se/kurser/
 
KKV Bohuslän Kursprogram våren 2014
Kursprogrammet för Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän vår/sommar 2014 finns nu uppe.
För kursvillkor, etc., se www.kkv-b.se

Ny kurs i 3D mm i Malmö! För alla konstnärer i Sverige genom Arbetsförmedlingen!
Kursledare David Krantz och Peter Johansson, gästföreläsare Ann Edholm, Dan Wolgers, Lasse Åberg, Gunnar Söder, Bengt Adlers, Charlotte Carlberg Bärg och många flerdessutom studiebesök, bullar och kaffe!
För kursvillkor, etc., se http://www.mediaverkstaden.org/?page_id=735
 

Ateljéer

Ledig ateljé på Ateljéhus Pukeberg! 

Ateljéhus Pukeberg erbjuder en ateljé som är 20 kvm. Hyran är 1350 SEK/månad. I hyran ingår fast telefon (gemensam) bredbandsuppkoppling, tillgång till gemensamma verkstäder (keramik, digitalverkstad, fotostudio, screentryck, projektateljé). Ansökan finns att ladda ner här.  
Deadline: 17 februari 2014 
Urvalet görs efter KRO´s kriterier.Mer information om Ateljéhus Pukeberg på:
http://www.ateljehuspukeberg.blogspot.se/