En aktie är en andel av ett bolag! Antalet aktier gånger priset på aktien = värdet på bolaget
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sparrebellen Nr 90
20140519
 
 
 
Se upp med börsnoteringar - Exempel: Dialect eller Phone Family
 
Efter de senaste årens börsuppgångar och några framgångsrika börsnoteringar flockas nu nya bolag till börserna. Jag brukar säga att nya bolag i bästa fall är rätt prissatta, i många fall är för högt prissatta och ibland rena lurendrejerier. Det är en därför viktigt för en potentiell placerare att inte lockas av de fantastiska framtidsutsikterna och mäklarnas köprekommendationer utan själv göra en bedömning om priset på bolaget motsvarar värdet. En aktie är en andel av ett bolag. Multiplicera därför alltid antalet aktier med priset per aktie för att få det totala värdet på bolaget innan noteringen (premoney värderingen). Fundera sedan på om bolaget i relation till t ex omsättning, resultat eller eget kapital verkligen är värt detta pris.

En jämförelse mellan telefonkedjorna Dialect, som nyligen anslutit sig till Alternativa aktiemarknaden, och Phone Family, som håller på att notera sig på First North, kan därför vara ett intressant exempel då bolagen verkar i samma bransch.
 
Dialect levererar IT och telekommunikation till företag och har 50 säljkontor och kundcenter från Malmö till Boden. Kedjan bildades 1995 när några fria handlare slog sig samman för att arbeta under ett gemensamt varumärke och få fördelar bland annat i inköp, administration och marknadsföring. Kedjan har sedan vuxit genom att man startat och köpt nya kontor. Dagens 200 aktieägare är därför till stor del nya och gamla franchisetagare samt anställda i bolaget. Vid anslutningen till Alternativa i april gjordes ingen nyemission utan syftet var framförallt att aktieägarna regelbundet skulle få en möjlighet att handla med aktien. Vid anslutningen fanns det 1 987 320 aktier i bolaget. Den första kursen sattes till 54 kronor vilket innebär att bolaget har ett totalt pris på 107 miljoner kronor.
 
Phone Family säljer telekomtjänster i 27 gallerier runt om i Sverige. Bolaget startade 2010 och har vuxit snabbt genom att man utnyttjat kundflödena på försäljningsställena och hjälpt konsumenter att teckna nya tvåårsabonnemang för mobiltelefoner. Bolaget ägs innan noteringen av fyra grundare som också är verksamma i bolaget. Innan noteringen tog grundarna ut en utdelning på 2 miljoner kronor. Vid noteringen gör bolaget en nyemission på 25 miljoner kronor samtidigt som grundarna säljer aktier för 25 miljoner kronor. Innan noteringen finns det 9 967 860 aktier i bolaget vilket med teckningskursen på 18 kronor ger ett totalt pris på bolaget på 179 miljoner kronor.
 
En jämförelse mellan bolagen ger följande siffror:
 
 DialectPhone Family
 MkrPer aktie, krMkrPer aktie, kr
Omsättning 2013596  291  249  25 
rörelseresultat 201319  9,6  15  1,5 
Rörelseresultat Q1 20143,5  -0,2  -0,02 
Eget kapital56  27,9  0,9  0,09 
Pris107  54  179  18 
 
Framtiden får utvisa vilken aktie som blir den bästa placeringen.
Dialect verkar helt klart vara en stabilare aktie i ett bolag med lång historik och med en rimlig prissättning av aktien. Kedjan har 120 000 kunder inom segmentet små och medelstora företag men långa kundrelationer. Phone Family måste lyckas med sin snabba expansion även i framtiden för att bolaget skall bli en bra placering då aktien framförallt i relation till det egna kapitalet är aggressivt prissatt. Andra  riskfaktorer är att det inte är självklart att privatkunderna tecknar ytterligare ett abonnemang av bolaget och att Phone Family är beroende av de provisioner de får från de olika teleoperatörerna.
 
Exemplet visar väl också att man måste göra en egen bedömning om ett nytt börsbolag är köpvärt. Då är det bra om man har egen branschkompetens då varje bolag har unika förutsättningar. Men glöm inte att existerande bolag med regelbunden handel kan vara väl så bra placeringar vilket jag beskrev i Sparrebellen nr 80:  "Begagnade" aktier är ofta bättre än nyintroduktioner
 
Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan
 
 
 
PS Noterar att i förra veckan gav fotomodellen Victoria Silvstedt rekommendationer för hur man skall placera sina pengar. Kanske ytterligare ett tecken (förutom alla nyintroduktioner) att man skall börja vara försiktig när man köper aktier.