Läge för torrflugebonanza! 
 
Den senaste tiden har kläckningar av dagsländor kommit igång på allvar i Sunnedamm, såväl i dammen som i Vänneån och i den grävda strömsträckan.
 
Med tanke på den milda vintern och den rekordtidiga våren skulle man kanske ha förväntat sig att även sländkläckningarna skulle börja tidigare än vanligt, men Vänneån är en ovanligt kall flod för att vara ett sydsvenskt vattendrag, och dagsländorna har inte börjat kläcka förrän nu – dvs. när vattentemperaturen stigit tillräckligt mycket.
Men nu är alltså de efterlängtade kläckningarna igång, framförallt av Vänneåns karaktärsslända den gula forssländan (Heptagenia sulphurea) och av de stora ”drakarna” åsandsländan (Ephemera danica) och sjösandsländan (E. vulgata).
Och därmed är det också ”bonanzatime” för alla som vill fiska med torrflugor..! De erfarna torrflugefiskarna vet säkert redan vad de vill sätta på tafsen, för att imitera dessa dagsländor, men för de som känner sig lite mindre säkra vad gäller torrflugevalet vill vi här tipsa om två effektiva mönster, som man med lite vana lätt kan binda själv!
Den gula forssländan, som kläcker såväl i den del av Vänneån, som ingår i Sunnedamms-fisket, som i den grävda strömsträckan, är tack vare sin storlek och färg lätt att se, både för fisken och för fiskaren. Och den tas gärna av såväl regnbågen som öringen.
Jerry Pettersson, flitig Sunnedamms-fiskare, har tagit fram ett ”busenkelt” mönster för gul forsslända, som vi rekommenderar. (Klicka i bilden med flugan härintill, så kan du ladda ner en pdf-fil med bindbeskrivningen!)
För många torrfluge-entusiaster är kläckningarna av våra största dagsländor – åsand- resp. sjösandsländan – något som de drömmer om hela långa vintern… Och NU är det dags! De stora sländorna kläcker för fullt och såväl kläckande nymfer som vingade insekter kan ge upphov till veritabla vakfester. Ett effektivt flugmönster är då en s.k. ”emerger”, dvs en fluga som ska efterlikna nymfen, just när den nått vattenytan och den vingade insekten håller på att tränga ut ur det trånga larvskinnet.
 På vår YouTube-sida finns en bindbeskrivning på en effektiv sådan ”kläckare”, som du enkelt kan binda upp! Klicka HÄR för att komma till filmen.
 
 
 

  

  

 

 
En ståtlig vaktpost har gått hädan!
Det är med sorg i hjärtat vi måste meddela att den stora granen, som ”vaktat” pool 5 och strömsträckans inlopp i dammen, har gått hädan!
Granen, som uppskattningsvis var 25-27 meter hög, har för många Sunnedamms-fiskare varit något av ett landmärke. Den har överlevt både Gudrun och Per och Sven och nedanför dess grenar har regnbågen vakat flitigt…
Men det senaste året har granen visat tydliga tecken på att något varit fel – grenverket har glesnat och barren vissnat.
En närmare undersökning visade att granen var svårt angripen av granbarkborrar och enda alternativet för att förhindra spridning av dessa skadeinsekter var att såga ner det ståtliga trädet.
Fällningen ägde rum den 25 mars och på vår You Tube-sidan finns en liten film, som visar hur det gick till. Klicka i bilden, om du vill se filmen!
 
 
Skriv i vår
GÄSTBOK!
Många besökare till vår hemsida har saknat en gästbok, där de kan skriva om sina fiskeupplevelser, mm.
 
Nu finns det en sådan gästbok! Där kan du skriva om dina fiskeupplevelser i Sunnedamm, ge tips om flugor, utrustning och fisketeknik, mm. Du kan skicka hälsningar till andra Sunnedammsfiskare, ställa frågor, be om råd, ge dina synpunkter på fiske-anläggningen och berätta vad du tycker om hemsidan och nyhetsbrevet, etc., etc.
Klicka HÄR och skriv ditt första inlägg i gästboken!
 
Catch & release – men på rätt sätt!
I Sunnedamms Sportfiske tillåter vi catch & release, men det innebär också ett ansvar för våra fiskande gäster att behandla fisken korrekt och skonsamt, så att den inte far illa eller dör.
 Nu när sommarvärmen kommer och med den allt högre vattentemperaturer är det viktigare än nånsin att fisk behandlas på rätt sätt, när den ska återutsättas. Vi vill därför vädja till våra gäster att följa de regler för catch & release som gäller:
 * Använd helst hullinglös krok eller krok med intryckt hulling.
* Gör drillningen så kortvarig som möjligt, för att undvika mjölksyra hos fisken.
* Om du använder håv bör den ha knutlöst håvgarn eller annan typ av ”fiskvänligt” garn.
* Peang eller tång ska användas för att lossa kroken. Använd ej fingrarna!
* Kroka loss fisken, medan den är kvar i vattnet. Har du använt håv, håll kvar håven i vattnet, när du krokar av fisken.
* Fisk, som ska återutsättas, får absolut inte läggas eller dras upp på land! Det skadar fiskens känsliga slemskikt och leder till svampangrepp och död.
* Om du måste röra eller hålla fisken, exempelvis för att vända på den eller hålla den på ”rätt köl”: blöt händerna ordentligt och var noga så du inte klämmer fisken eller skadar dess slemskikt.
* Fisk som blöder efter avkrokning, ex. vis från gälarna, får INTE återutsättas, utan ska omedelbart och skonsamt avlivas med en priest eller liknande.
* Vi förstår om man vill ta foto av större ”troféfiskar”, men försök ta bilden, när fisken är kvar i vattnet! Om du måste hålla i fisken på bilden: blöt händerna väl, håll fisken i en ”vagga” med båda händerna och se till att bilden tas SNABBT! Tänk på att redan efter ca 30 sekunder ovanför vattnet kan en fisk drabbas av så svåra hjärnskador pga. syrebrist att den inte överlever. Detta gäller speciellt under den varma årstiden!
Vi hoppas att ni alla följer och respekterar dessa catch & release-regler. Ett respektfullt och ansvarskännande förhållningssätt till naturen och dess invånare är en viktig del i filosofin bakom Sunnedamms Sportfiske – och vi vill att våra fiskande gäster delar vår uppfattning.
Vill du se hur man krokar av och återutsätter fisk på rätt sätt, så finns det en utmärkt liten video från Nya Zeeland på Orvis hemsida – klicka HÄR!
 
 
        
 *Vattentemperaturen är för tillfället (1 juni) 17,2 grader.  
 
* Gräset är nu klippt och annan vegetation röjd runt vår fina fiskeanläggning i Trälshult.
(För den som gillar mer vildvuxen vegetation finns ju Vänneåns porlande vatten med flotta öringar alldeles jämte dammen!)
 
 * Till min hjälp med röjning och städning har jag min kära mor Ann-Marie, som trots sin ålder håller högre tempo med både kratta, lie och städmopp än vad många i min generation gör..!
 
* I odlingsdammen måste nu luftaren gå dygnet runt för att hålla syret i vattnet på en för fisken behaglig nivå.                                                                                                         Hälsar Martin
 
 
Ännu en storfisk
från Sunnedamm!
 
Den här präktiga regnbågshanen på 6,3 kilo landades den 9 mars i dammen av Magnus Berglund.
Fisken, som efter vägning och avfotografering fick gå tillbaka, föll för en fluga som imiterade en husbyggande nattsländelarv.