- men Vänneån räddar Sunnedamm
Semesterfirare, soldyrkare och badentusiaster må jubla när solen gassar och kvicksilvret tangerar eller till och med passerar 30-graders strecket. Men för sportfisket är den här vädertypen verkligen inget eftersträvansvärt! Inte nog med att regnbågen och öringen blir slö och dåsig och allt annat än huggvillig, när det är som hetast på dagen – det allt varmare vattnet utgör dessutom ett reellt hot mot fiskens liv!
Det går inte att ange en definitiv vattentemperatur, vid vilken exempelvis regnbågen inte längre kan överleva i ett fiskevatten, eftersom även andra parametrar som vattendjup, vattenvolym, syrehalt, stresspåverkan, etc., måste tas med i bilden. Generellt kan man dock säga att vid en temperatur i vattnet på 24-25 grader börjar det bli kritisk för regnbågen och vid dessa temperaturer kan fisk börja avlida. I första hand dör sjuka och/eller skadade fiskar, samt individer, som är allmänt svaga eller i dålig kondition på grund av ”övervikt”, men om vattentemperaturen stiger ytterligare kan hela bestånd slås ut. Och när den gränsen nås, kan det gå fort – på ett par timmar kan alla fiskar vara döda, om det vill sig illa…
Vid Sunnedamms Sportfiske har vi i år än så länge varit lyckligt förskonade från massdöd av fiskar, trots den intensiva värmebölja, som dominerat vädret den senaste tiden. I skrivande stund ligger vattentemperaturen i dammen på 22,5 grader och trots att väderprognoserna säger att den värsta sommarhettan ska fortsätta ytterligare några dagar, så hoppas vi att vattentemperaturen inte ska stiga ytterligare.
Vattnet i Sunnedamm kommer som bekant från Vänneån och där finns förklaringen till att temperaturen i strömsträckan och dammen trots allt kan hållas på en relativt hygglig nivå, den hotande hettan till trots. Även om vattenståndet i Vänneån just nu är mycket lågt, så behåller åns vatten en förhållandevis låg temperatur. En förklaring är att ån på långa sträckor är omgiven av skuggande skog och buskridåer, vilket minskar direkt uppvärmning från solen, men framförallt är det ett antal kalla källsprång längs åns lopp, som håller nere vattentemperaturen.
På bilden till höger syns ett sådant källsprång, där iskallt, friskt vatten väller upp ur marken och rinner ut i ån!
”De här källsprången gör att Vänneån nästan är ´norrländskt kall´ även under intensiva värmeböljor – och i förlängningen är det räddningen för fisken och fisket i Sunnedamm!”, säger Martin Ahlström vid Sunnedamms Sportfiske.
  
Fan Wing Royal Coachman
–  den eleganta ”kusken ” från USA 
I vår serie ”Renässans för klassiker” har turen kommit till en torrfluga som många, inte minst nybörjare inom flugfisket, känner till.
Fan Wing Royal Coachman (bilden t.v.) hamnar ofta i nybörjarens flugask, inte minst tack vare den röda färgklicken på kroppen och de eleganta, vita vingarna, men tyvärr är den inte längre så populär att sätta på tafsen.
Flugan emanerar från mönstret Royal Coachman, som skapades redan 1878 i New York City och som är ett av de första stora flugmönstren från Nordamerika. Royal Coachman i sin tur är en vidareutveckling av våtflugan Coachman (bilden t.h.), som var mycket populär under 1800-talets senare hälft.
I Sverige och Norden blev Fan Wing Royal Coachman introducerad i mitten av förra seklet av flugfiskeprofilen och författaren Nils Färnström, som ofta använde den själv och gärna propagerade för den ”kungliga kuskens” förträfflighet.
I dag har Fan Wing Royal Coachman tappat betydligt i popularitet och fått ge vika för mer naturtrogna sländimitationer, men flugan ha de facto fångat fisk i mer än  100 år och är värd ett bättre öde än att bara vara ”ögongodis” i flugasken…
Klicka på bilden av Fan Wing Royal Coachman, så kommer du till en pdf-fil med bakgrund och bindbeskrivning, som du kan skriva ut eller spara på din dator!
Tight Lines!
 
 
Fina värmeböljesfisken!
Fisket i Sunnedamm har – sommar-hettan till trots – fortsatt som vanligt under hela juli och även om regnbåg-arna och öringarna varit trögflirtade mitt på dagen, så har många av våra fiskegäster haft ett fint fiske tidiga morgnar och sena kvällar, då fisken stundtals även vakat flitigt. Två gäster, som haft utmärkt fiske trots solgasset och hettan är Andreas Adamsson och Filip Hansson. Båda är entusi-astiska Sunnedammsfiskare och om du klickar HÄR, kan du läsa deras egna beskrivningar av sina lyckade ”värme-böljesfisken”!     
 
 
 
     
    
 
  

 
Bli medarbetare
i nyhetsbrevet!
Vi vill gärna att du som besöker och fiskar i Sunnedamm berättar om dina upplevelser och delar med dig av dina erfarenheter av fisket, flugor, fisketeknik, etc.
I hemsidans gästbokgår det att skriva kortfattat om sina synpunkter och upplevelser, men vill du berätta lite utförligare med bilder och mer text, så passar kanske din berättelse här i nyhetsbrevet!
Skicka din text + ev. bilder till antingen
martin@sunnedamm.se eller jp.press@comhem.se så ska vi försöka få med just din berättelse i nyhetsbrevet!
Välkommen som medarbetare!
 
Oönskat besök
En dag i juli uppenbarade sig plötsligt denna högst ovälkomna gäst vid Sunnedamms vatten! Det var en storskarv, som landat vid dammen och som gjorde sig beredd att attackera våra fiskar!
Sunnedamms Martin Ahlström upp-täckte dock fågeln i tid och lyckades med höga tillrop och bestämda gester jaga den på flykten…
”Efter att jag och denna varelse konfron-terat varandra, valde den att flyga härifrån och jag hoppas att den inte kommer tillbaka”, berättar Martin.
Storskarv, eller ”ålekråka” som den kallas på västkusten, är en utmärkt simmare och dykare, som till största delen lever på fisk. Den kan göra stor skada i fiskodlingar och inplanteringsvatten.
 
 
Kast- och flugbindarlektioner
för de som trotsade badvädret
Den 23 juli arrangerade Sunnedamms Sportfiske ett Öppet Hus, då flugfiskeinstruktören Henrik Johansson demonstrerade kastteknik och flugbindning för intresserade fiskegäster.
De, som trotsat det varma vädret, fick nyttiga lektioner i konsten att kasta en fluglina och hur man binder sina egna flugor. Det var också fritt fiske mellan 08.00 och 15.00 och de som inte hade egen matsäck med kunde frossa i grillkorv, bröd och kyld dryck till självkostnadspris.
Instruktören Henrik Johansson ska leda Sunnedamms planerade kurser i flugfiske och flugbindning och de som vill anmäla sig till en kurs bör maila antingen till Henrik på proudsalmon@hotmail.com eller till Martin på martin@sunnedamm.se
Håll också utkik på Sunnedamms hemsida efter aktuell information om kurserna.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
* Det här diagrammet (som ser ut som banprofilen för en alpsträcka i Tour de France…) visar hur vattenståndet fluktuerar i Vänneån!
En gång i månaden läser Martin Ahlström, (som inte bara äger och driver Sunnedamms Sportfiske utan även är ordförande i Vänneåns fiskevårdsförening), av och rapporterar vattenståndets skiftningar vid den speciella pegel (vattenståndsmätare), som SMHI har placerat vid Nore Kvarn.
För den aktuella tidsperioden, som sträckte sig från 19 juni till 21 juli, syns att vattenståndet vid två tillfällen ökat mycket snabbt och markant och dessa ökningar har skett i samband med kraftiga regn i närområdet och i åns upptagningsområden.
”Vänneån är ett nederbördskänsligt vattendrag – när det regnar mycket stiger den snabbt och blir grumlig, men vattenståndet sjunker också relativt snabbt och vid perioder med sjunkande vattennivåer brukar fisket vara extra bra”, säger Martin Ahlström.
   
* Nu ska lilla stugan byggas ut!
Lilla stugan vid Sunnedamms Sportfiske, som gillas av många
övernattande fiskegäster, trots att den inte har några speciella
bekvämligheter och endast två bäddar, kommer att byggas ut
under hösten!
Exakt hur utbyggnaden kommer att se ut, är ännu inte bestämt, men grundplintar och en ny dörr är redan införskaffade.
Utbyggnaden kommer bland annat att innebära att stugan får en
större och mer användbar veranda.
Vi åter kommer med mer info om hur byggplanerna framskrider.
 
    
  
 * Medelvikten är 2,5 kg på de regnbågar och
öringar som nu planteras ut i Sunnedamm och
fiskarnas kondition är mycket god.
På bilden t.v. är det Åsa Ahlström från Sunnedamms
Sportfiske, som sätter i ny fisk i pool 2 i strömsträckan.
    
Hälsar Martin