Webbinarium om matematikundervisning i gymnasieskolan
 
Välkommen till webbinariet för dig som vill veta mer om matematikundervisning och Matematiklyftet i gymnasieskolan. Under 1,5 timme får du lyssna på inspirerande föreläsningar och har även chans att ställa frågor om ämnesplanens förmågor, bedömning i matematik och Matematiklyftet. Ingen föranmälan krävs!
Föreläsare:
 
Ola Helenius
 
biträdande forskare,
Nationellt centrum för matematikutbildning

Förmågornas idéhistoria. Var och när dyker de idéer upp som så småningom blev förmågorna i våra nya kurs- och ämnesplaner?
Lovisa Sumpter
 
universitetslektor,
Högskolan Dalarna

Gymnasieelevers matematiska resonemang. Vilka resonemang producerar elever när de löser uppgifter i matematik och varför just dessa?
Marcus Strömbäck Hjärne
 
undervisningsråd,
Skolverket

Kunskapsbedömningars komplexitet. Hur kan man göra nationella prov i matematik som är både relevanta och jämförbara?
Webbinariet hålls den 18 december kl 16:00-17.30.

 Mer information hittar du här!
Psst! Du vet väl att läsåret 2015/16 är sista chansen att delta i Matematiklyftet med statsbidrag?Ansök från 21 november.