Sista datum för att söka till kursen är den 15 april 2015
Magisterutbildning om barn i behov av särskilt stöd
 
Hösten 2014 startade Högskolan i Jönköping och forskare inom forskargruppen CHILD en tvärvetenskaplig magisterutbildning med internationell inriktning.
Nu är det dags att söka till kursstarten i augusti 2015. Utbildningen vänder sig till dem som arbetar eller vill arbeta med barn i behov av särskilt stöd inom barnhälsovård, habilitering, socialtjänst, förskola, skola eller motsvarande.
– Vi kan genom masterutbildningen få fler professionella praktiker som är uppdaterade i den senaste forskningen om vad man kan göra för barn med funktionsnedsättningar och långvariga sjukdomar, säger professor Mats Granlund, forskningsledare för CHILD och tillsammans med professorerna Eva Björck-Åkesson och Karin Enskär ämnesansvarig för den nya kursen.
– Tack vare vår tvärvetenskapliga bredd i CHILD kan vi täcka in områden som barnet i familjen, i förskola, i skola, inom vård och socialtjänst. Dessutom har vi resurser via alla våra internationella forskarkontakter som gör att vi kan ge internationella perspektiv på åtgärder för barn genom att involvera dem i utbildningen, förklarar Mats Granlund vidare.
Både på internationell och nationell nivå hoppas man öka kvaliteten i olika insatser för barn med långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Utbildningen täcker in ett område där ny kunskap hela tiden kommer att behövas och därför tror arrangörerna att utbildningen har kommit för att stanna och ges fler gånger vid Högskolan i Jönköping.
– Det har tidigare inte funnits någon bra tvärvetenskaplig utbildning på avancerad nivå i Sverige som handlar om allsidigt professionellt stöd till barn med långvariga sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar och deras familjer, berättar Mats Granlund. Vi vill gärna förse förskola, skola, habilitering, barnsjukvård och socialtjänst med människor som har avancerad kunskap inom de här områdena.
Man hoppas även att bland kursdeltagarna kunna förbereda fler för forskarkarriärer inom området.

Välkommen att höra av dig med förfrågan eller ansökan!
 
Mer information
 
 
Play movie
Mats Granlund introduces the programme.
Master of Science: Interventions in Childhood
 
Interventions in Childhood at Jönköping University is an interdisciplinary education focusing on effective intervention techniques for children in need of support — beyond what is normally provided to all children. Read more