Nytt från Sunnedamm!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

 
Snart kläcks den sista vulgatan!
Vintern och våren 2015 blev minst sagt annorlunda. Vi fick inte mycket till vinter och alla för-väntade sig därför att våren skulle komma tidigt och bli långvarig. Men även om vi hade is-fritt tidigt och kun-de tidigarelägga premiärfisket, så kom våren liksom av sig… Kalla nätter + kylig nederbörd höll nere både luft- och vattentemperaturen, vilket i sin tur innebar att kläckningar av dag- och nattsländor försenades.
Men till slut lossnade det! En bit in i maj kom kläckningar av såväl nattsländor som dagsländor, typ gul forsslända och sjösands-/åsandslända(Ephemera vulgata & danica), i gång på allvar.
Många av våra gäster hade nu ett mycket bra fiske, framförallt med nattsländeimitationer, där speciellt den klassiska Europa 12-an var framgångsrik.
Även fisket med vulgata-/danica-flugor gick bra, för den som testade detta. Jerry Pettersson, trogen Sunnedammsfiskare, hade nästan uteslutande en foamkuleförsedd vulgatakläckare (se lilla bilden) på tafsen under sina fiskebesök i maj och juni och med varierande framgång.

”Speciellt under morgnar och sena
eftermiddagar och tidiga kvällar fungerade kläckaren bra”, säger Jerry. ”Men på övriga tider tycktes regnbågen helt ignorera den. Då fick det bli nattsländeflugor som E12, Streaking Caddis eller Rackelhanen eller favoriten Klinkhamer med grön kropp istället. Och så förstås fjädermyggpuppor – ett osvikligt mönster i Sunnedamm!”
När detta skrives är vi snart inne i juli och kläckningarna av de stora dagsländorna E. vulgata och E. danica är på väg att upphöra helt. För den, som vill fiska torrflugor under sommaren, blir det nu till att knyta mindre imitationer av dagsländor på tafsen eller hålla fast vid de beprövade nattsländemönstren.
Eller varför inte prova att låta det här nyhetsbrevets klassiker - en Badger Skater – ”dansa” över vattenytan i kvällsbrisen? Testa – och var beredd på världens påslag..! 
Filip Hansson bloggar:
”Kalasfiske som vanligt i Sunnedamm!”
 
”Kalasfiske som vanligt i Sunnedamm! Torrflugefisket var på topp trots sparsamt med vak. Håll ögonen öppna på vattenytan för att se vad som gäller för dagen, i helgen var det fjädermygg ena dagen, flygmyror den andra dagen och sista dagen små olivgröna dagsländor. Tack för ännu en härlig helg!”
Så entusiastiskt beskriver trogne Sunnedammsbesökaren Filip Hansson i vår gästbok på nätet ett av sina besök hos oss!
Filip har också en egen blogg på nätet – Filips Flugfiske – där han utförligt och med många (och bra!) bilder beskriver sina fiskeupplevelser, såväl i Sunnedamm som i andra vatten.
Att skriva på nätet om sina fiskeäventyr tycks bli allt vanligare bland flugfiskare nuförtiden och antingen gör 
man det i form av kortare inlägg i digitala gästböcker och Facebook-grupper, etc. eller, som i Filips fall, i egna bloggar på nätet.
Kvaliteten på text och bilder varierar förstås från blogg till blogg, men vi vill verkligen rekommendera till läsning av Filips blogg. Den är välskriven, bilderna är mycket bra och det finns många nyttiga tips och erfarenheter att hämta för den intresserade.
Vill du läsa bloggen om Filips senaste fiskeäventyr i Sunnedamm (då han dessutom även firade sin födelsedag!) så klicka HÄR!

Bestämmelser och fiskeregler
för Sunnedamms Sportfiske
Vid Sunnedamms Sportfiske hyllar och tillämpar vi sportfiskets och i synnerhet flug-fiskets etiska principer och förhållningssätt!

Det innebär att våra gäster ska visa respekt och hänsyn till såväl djur och natur som till andra fiskare. Speciell hänsyn ska tas till våra fiskar, som ju är grunden för hela verksamheten.
Fisk, som ska återutsättas, MÅSTE behandlas enligt våra regler och bestämmelser och fisk, som ska behållas, ska omedelbart efter landningen avlivas med hjälp av priest, sten eller annat lämpligt föremål. Fisken får under inga omständigheter tillfogas onödigt lidande och den ska behandlas med respekt och värdighet efter avlivandet. Befria fisken från gräs, löv, grus, blodstrimmor, etc. och om du inte direkt vill ta upp fångsten till rensplatsen för vägning/rensning, så placera den gärna på en skuggig plats, häng den i en grenklyka, el. likn.
Visa också hänsyn till andra fiskare: ockupera inte en fiskeplats för länge, utan förflytta dig med lämpliga tidsintervall (Låt sunda förnuftet och rådande ”trängsel” vid vatten avgöra!) Träng dig inte heller på andra fiskare, utan håll lämpligt avstånd. Tänk också på att inte gå bakom en fiskande flugfiskare utan att avisera din närvaro. Det är den passerandes skyldighet att ta hänsyn till den som fiskar, inte tvärtom!
Självklart ska du som vår gäst också se till att hålla rent och snyggt efter dig, såväl ute vid vattnet som i och kring stugorna. Släng inte skräp, fimpar, snuspåsar i naturen, diska och städa efter dig och släng sopor, etc. på angivna platser. Självklarheter, tycker säkert de allra flesta, men tyvärr finns det de som inte respekterar sådana enkla, självklara regler…
hemsidanfinns våra regler och bestämmelser i lättöverskådlig punktform och de finns också uppsatta vid anläggningen. Det är varje fiskegästs skyldighet att läsa och tillgodogöra sig reglerna, innan fisket påbörjas!


 
 
   

 
 
 
  

Nyckelknippa som
kommit ur kurs…

Den här nyckelknippan upp-hittades vid Sunnedamms Sportfiske för en tid sedan. Ingen ägare har hittills hört av sig, så nu efterlyser vi den här i nyhetsbrevet.
Nyckelknippan är lätt igenkännlig på att den är försedd med en kompass i miniatyr.
Har du blivit av med nycklarna eller vet vem de tillhör, så hör av dig till oss, martin@sunnedamm.se eller
0707-928258.


Ny prislista för 2016!
Inför fiskesäsongen 2016 gör vi en del justeringar av priserna för fisket och vistelsen i Sunnedamm.
Den mest påtagliga förändringen är att vi nästa år kommer att ha endast ett alter-nativ för abonnemang av hela anlägg-ningen. Antalet fiskare vid abonnemang ökas dessutom till tolv personer (dvs. samma som antalet sovplatser i de fyra stugorna).
Förändringen innebär att det från 2016 kommer att kosta 4.000 kr att hyra fisket och hela anläggningen under ett dygn.
Omräknat till pris per person innebär vårt nya abonnemangspris de facto en prissänkning från nuvarande 375:- per person (8 fiskare och 3.000:-) till 333:-per person vid fullt utnyttjande (4.000:- kr och 12 fiskare)!
OBS! Ingen fångstkvot ingår i abonne-mangspriset – vill man behålla fisk (regnbåge eller öring) kostar det 90 kr per kilo fångad fisk (orensad vikt).
För personliga dagsfiskekort sker inga prisändringar 2016. Ett dagkort kommer som tidigare att kosta 200:- kr + 90 kr per kilo (orensad) för fisk, som man behåller. Från år 2016 kommer vi att sälja max 10 dagsfiskekort per dag.
Övernattning (vid dagsfiskekort) kostar oförändrat 200:- kr per person och hyra av sängkläder 50:- kr per person.
De nya priserna kan du även se på vår hemsida – klicka HÄR!

Badger Skater - den dansande nattflugan..!

 
1979 skrev den finske flug-fiskaren och flugbindaren Simo Lumme i magasinet Flugfiske i Norden en artikel, som han kallade ”Skater om natten”. Artikeln handlade om hur Simo Lumme framgångsrikt fiskat med en så kallad ”skater”-fluga, som tack vare dess speciella bind-ningsteknik och det in-gående materialet kan fås av ”hasa” och ”dansa” över vattenytan, speciellt om flugan fiskas snett nerström på kort lina i strömmande vatten eller får ”bärhjälp” av en lätt kvällsbris…
De så kallade skater-flugorna utvecklades och förfinades omkring 1935 av amerikanen Edward Ringwood Hewitt, som använde mönstret vid fiske i sin favoritström Neversink, belägen i sydöstra delen av staten New York.
Skater-flugorna var en vidareutveckling av ”Spiders” och ”Variants” och innebär att man binder torrflugor med överdrivet stort hackel och utan egentlig kropp och utan stjärt. Hewitts eget skatermönster kallade han Neversink Skater och den skulle imitera stora, ljusa fjärilar, som ibland flög tätt över ytan och som stora öringar hoppade efter…
Bindtekniken för Hewitts skater går i korthet ut på att man binder samman två stora, styva hackel så att de bildar en ”diskus” (som en konvex lins). Flugorna ska helst bindas på så lätt och liten torrflugekrok som möjligt och hacklet ska vara minst två-tre gånger större än vad som är normalt för krokstorleken.
Det mönster Simo Lumme använde så framgångsrikt och som han beskrev i artikeln i FiN nr 3/1979, var en Badger Skater, där han använde badgerhackel, som ju är ett ljust/gräddvitt hackel, men som blir mörkt/svart sista biten in mot hackelstammen. En korrekt bunden Badger Skater får på så sätt en mörk ”mittpunkt” (precis runt krokskaftet), vilket ger en vision av en liten, mörk insekt (nattslända el. likn.) som ”svävar” just över vattenytan..!
Flugan är effektiv framförallt på kvällen eller under ljusa sommarnätter, då den imiterar små , svarta nattsländor som flyger och ”irrar” just över vattenytan.
En klassiker värd att uppmärksamma och testa!
Om du klickar på bilden på flugan här ovan, så kommer du till en pdf-fil med en bindbeskrivning på Badger Skater, som du kan spara eller skriva ut.
 
 
         
 * Beslut om flugfiskesträcka i Vänneån uppskjutet!
Styrelsen för Vänneåns FVO har beslutat att skjuta på införandet av den speciella flugfiskesträcka (med catch&release) i Vänneån mellan Nore kvarn och Sunnedamm, som preliminärt beslutades vid årsstämman i mars i år och som vi skrev om i förra nyhetsbrevet.
Anledningen är att FVO-styrelsen, innan man reserverar sträckan för ”no-kill” och enbart flugfiske, vill ha god tid på sig att formulera ett säkert och tydligt regelverk för hur fisket ska bedrivas. Införandet av en C&R-sträcka i ån beräknas nu i stället ske den 1 april 2016 och för säsongen 2015 är det alltså de tidigare fiskereglerna som gäller i ån mellan Nore kvarn och Sunnedamm!
 
* Aktuell vattenflödesmätning
Den här bilden (t.h.) från SMHI:s vattenståndsmätare (pegel) i Vänneån, belägen vid Nore kvarn, visar hur vattenståndet i ån fluktuerat i juni månad.
På bilden syns tydligt hur vattenståndet snabbt stiger och sjunker i samband med nederbördsperioder.
Mätningarna på diagrammet på bilden avser perioden 21 maj till 22 juni.
 
* Stigande vattentemperatur
Den långa men kalla våren gjorde att vattentemperaturen i Sunnedamm länge höll sig på en relativt låg nivå. Ända långt in i maj var temperaturen i vattnet endast cirka 10-11 grader. Detta gjorde också att kläckningar av dag- och nattsländor försenades.
Men nu har temperaturen börjat stiga rejält i vattnet, vilket märks på såväl piggare fiskar som kläckande insekter! (Bilden t.v. visar att vattentempen den 16 juni var 16,1 grader. Som jämförelse kan nämnas att den 25 juni i fjol var vattentemperaturen 15,6 grader.)
Om ingen extrem värmebölja drabbar oss i sommar, så kommer vattentemperaturen i ån, strömsträckan och dammen troligen att hålla sig klart under 20 grader, vilket bådar för ett gott fiske även under juli och augusti!
Hälsar Martin