Läs ikapp under jullovet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
ANNONS: Forum för levande historia - material för klassrummet
 

Skolåret som gick
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
ANNONS: Skolverket - träffa oss på Matematikbiennalen
Vad skedde skolåret 2015? Vilka frågor var i hetluften – och missade du kanske att läsa in dig på någon av dem? Skolportens redaktion har valt ut de nyheter vi anser har dominerat skoldebatten 2015. Passa på att läsa ikapp under julledigheten.

Med detta vill vi på Skolportens redaktion önska dig en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR – på återseende i januari.

John Miller, Hedda Lovén, Moa Duvarci Engman och Susanne Sawander
 
ANNONS: MUCF - gratis material om hbqt normer och inkludering
 
 
Lärare ska få högre lön
 
Regeringen avsätter tre miljarder till att höja lärarnas löner – med start nästa år. Nu bjuder man in fack och arbetsgivare för att enas om hur satsningen ska genomföras.
Aftonbladet
Regeringen föreslår obligatorisk förskoleklass
 
Förskoleklassen blir kvar antingen som en obligatorisk egen skolform eller som en del av grundskolan. Förskollärarna blir fortsatt behöriga att undervisa i förskoleklassen, enligt ett nytt direktiv till utredningen om grundskolan.
Lärarnas tidning
Regeringen: Höjd lärarstatus bättre än styrd lärarutbildning
 
Staten bör mer aktivt styra vilka lärare som utbildas utifrån vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, föreslog Riksrevisionen tidigare. Men det skulle bara ha begränsad effekt, anser regeringen, som istället vill satsa på att höja läraryrkets attraktivitet.
Lärarnas tidning
Riksrevisionens rapport om statens dimensionering av lärarutbildningen. (pdf)
Regeringen.se
Många huvudmän missar målen
 
Många huvudmän är dåliga på att styra och stödja sina skolor i att nå läroplanens mål. Det visar en rapport från Skolinspektionen.
Skolvärlden
Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus (pdf)
Skolinspektionen
Startskott för Skolforskningsinstitutet
 
Nytt institut ska sprida forskning till klassrummen.
Sveriges Television
Nu startar arbetet med de fyra första systematiska översikterna
 
Annons
Läs mer om översikterna
En systematisk översikt är en sammanställning av den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen som finns inom ett område vid en viss given tidpunkt.
Läs mer om översikterna
Betygskompromiss mellan regeringen och Alliansen
 
Det blir betyg från årskurs fyra – som ett frivilligt försök i som mest hundra skolor från 2017.
Aftonbladet
Frågan är om försöket med betyg från årskurs 4 riskerar att självdö. Både Skolledarna och kommunpolitiker från båda blocken är skeptiska.
Lärarnas tidning
Mer utrymme behövs för det pedagogiska uppdraget
 
Rektorers möjlighet att arbeta med det pedagogiska uppdraget måste få större plats i skolan, visar två studier.
Skolverket
Kunskapsgapet störst i Sverige, visar studie från OECD
 
Det är betydligt fler pojkar än flickor som misslyckas att nå studiemålen i grundskolan. Och skillnaderna i Sverige är större än i de flesta andra länder som ingår i den OECD-studie om könsskillnader.
Sveriges Radio
The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence. (pdf)
OECD
Läsa-skriva-räkna-garanti för lågstadiet införs 2017
 
Regeringen vill införa en läs- och skrivgaranti redan från förskoleklass. Garantin ska gälla från 2017.
Sveriges Radio
Rektorn och styrkedjan
 
”Allvarligast är att rektorer inte har tid för det pedagogiska ledarskapet.” Det sade Gustav Fridolin (MP) när han tog emot rektorsutredningen.
Skolvärlden
Rektorer lider av tidsbrist och prioriterar fel uppgifter. Det visar regeringens rektorsutredning, som föreslår kompetensutveckling för både rektorer och huvudmän.
Lärarnas tidning
Rektorn och styrkedjan. Läs rapporten. (pdf).
regeringen.se
ANNONS: SETT - Registreringen är nu öppen!
Kommuner ska kunna stoppa friskolor
 
Kommunen kan ges möjlighet att bestämma om nya friskolor ska få etablera sig eller inte, enligt ett nytt direktiv som regeringen beslutat om.
Sveriges Television
Regeringen tillsätter skolkommission
 
Regeringen tillsätter en skolkommission som ska ta fram mål och en handlingsplan för skolan.
Lärarnas tidning
Vårbudgeten 2015
 
Skolvärlden presenterar en sammanställning över de största skolsatsningarna som ska bidra till en ”jämlik kunskapsskola”.
Skolvärlden
Dålig motivation inte orsak till Pisa-ras
 
Skolverkets rapport visar att omotiverade elever inte förklarar Sveriges svaga resultat i Pisa-testen. Projektledaren Magnus Oskarsson säger att skolan inte lyckas nå fram till moderna ungdomar.
Svenska Dagbladet
Att svara eller inte svara. Svenska elevers motivation att genomföra Pisa-provet. (pdf)
Skolverket
Skoldirektör till Karlstad kommun
 
Annons
Läs mer
Som ledare och förvaltningschef är du ytterst ansvarig för barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet med en budget på 1,4 miljarder kr. Du arbetar med övergripande och strategiska frågor i nära samverkan med övriga förvaltningar och bolag i koncernen.
Läs mer
Sveriges bästa skolkommun
 
Vellinge, Malung-Sälen och Lidingö placerar sig i topp i årets Öppna jämförelser av grundskolan. Det är SKL som jämfört och rankat kommunernas skolresultat, mätt i elevernas betyg och behörighet till gymnasiet.
Dagens Nyheter
Öppna jämförelser – Grundskola 2015. Läs rapporten. (pdf)
SKL
Vellinge är årets bästa skolkommun, enligt Lärarförbundets årliga rankning.
Lärarnas tidning
Sveriges bästa skolkommun. Hela riket. (pdf)
Lärarförbundet
OECD: Svensk skola måste förändras
 
Genomgripande förändringar krävs i den svenska skolan, enligt en ny rapport från OECD. Högre status för läraryrket och bättre karriärmöjligheter, ökade krav på elever och fortsatt kamp mot klyftorna mellan olika skolor och kommuner, är vägen framåt.
Dagens Nyheter
Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective (pdf)
OECD
Lärarlegitimationen tvingar fram åtgärder
 
Kompetenshöjande insatser, förändrade rutiner kring betygsättning samt nyrekrytering av legitimerade lärare är några åtgärder som skolor gör för att möta legitimationsreformen, enligt en rapport från IFAU.
Skolvärlden
Organisatoriska åtgärder på skolnivå till följd av lärarlegitimationsreformen. Läs rapporten. (pdf)
IFAU
Skolverket: Lärarbristen alarmerande
 
Bristen på lärare är nu så stor att det krävs en nationell kraftsamling för att åtgärda problemen enligt Skolverket. Myndigheten föreslår bland annat att regeringen utreder fler och snabbare vägar in i läraryrket.
Sveriges Radio
Skolverkets lägesbedömning 2015. Läs rapporten. (pdf)
Skolverket
Skolledning med kvalitet ger bättre elevresultat
 
Kvalitativ skolledning och goda elevresultat hänger ihop. I synnerhet på friskolor i Sverige. Det visar en stor internationell forskningsstudie.
Chef & Ledarskap
Det finns ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Det visar en studie av professor Nicholas Bloom i samarbete med tre andra forskare.
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Styrning och ledning i skolan. Läs rapporten. (pdf)
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Lärarbrist i hela landet
 
Lokalredaktioner från norr till söder berättar om samma sak: skolorna saknar behöriga lärare när höstterminen börjar.
Skolvärlden
Matz Nilsson på Skolledarna beskriver situationen inför hösten som mycket allvarlig.
Skolvärlden
Friendsrapporten 2015
 
Skolvärlden behöver kompetensutvecklas i normkritik och annat förebyggande arbete mot mobbning, skriver Lars Arrhenius, Friends, och Ditte Karlsson, Lärarförbundet student.
Dagens Nyheter
I Friendsrapporten 2015. Läs rapporten. (pdf)
Friends
Fortfarande många obehöriga lärare
 
Andelen behöriga lärare är större idag jämfört med februari. Men mer än var femte lärare är fortfarande obehörig, visar ny statistik från Skolverket.
Skolvärlden
Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning. (pdf)
Skolverket
Regeringen miljardsatsar för att förbättra skolan
 
Regeringen föreslår 2,4 miljarder i satsningar på skolans område i budgeten för 2016. Tillsammans med redan tidigare, i vårpropositionen, aviserade satsningar blir det uppemot 5 miljarder på området nästa år.
Svenska Dagbladet
Skolan i regeringens budgetproposition för 2016
 
Skolan är en viktig post i regeringens budgetproposition för 2016. Det övergripande målet är att vända de fallande kunskapsresultaten.
Skolvärlden
Budgetproposition 2016. Här kan du läsa regeringens samtliga skolsatsningar. (pdf)
regeringen.se
Pisarapport nytt bakslag för svenska skolan
 
Datortillgången i den svenska skolan är utmärkt. Betydligt sämre är elevernas IT-kunskaper. I ännu ett Pisa-test, denna gång digitalt, hamnar Sverige långt efter toppnationerna.
Sveriges Television
Students, Computers and Learning - Making the Connection. (pdf)
OECD
Kommunernas kostnader för läromedel
 
Summorna som läggs på läromedel varierar kraftigt mellan kommunerna och tryckta böcker får stå tillbaka för att skolorna ska ha råd med datorer och läsplattor. visar en ny rapport.
Svenska Dagbladet
Kostnadsökning eller kvalitetsminskning - En rapport om kommunernas kostnader för läromedel. Läs rapporten. (pdf)
Lärarnas Riksförbund
Skolor slopar böcker för köp av datorer
 
Summorna som läggs på läromedel varierar kraftigt mellan kommunerna, visar en rapport från Lärarnas riksförbund som också varnar för att tryckta böcker får stå tillbaka för att skolorna ska ha råd med datorer och läsplattor.
Svenska Dagbladet
Kostnadsökning eller kvalitetsminskning - En rapport om kommunernas kostnader för läromedel. Läs rapporten. (pdf)
Lärarnas Riksförbund
Rekordmånga elever klarar inte grundskolan
 
Andelen som inte klarar högstadiet fortsätter att öka – 14,4 procent av eleverna gick i somras ut nian utan behörighet till gymnasiet. Samtidigt har de genomsnittliga betygen ökat rekordmycket, visar färska siffror från Skolverket.
Svenska Dagbladet
Slutbetyg i grundskolan, våren 2015. Läs rapporten.(pdf)
Skolverket
Många nöjda med skolan
 
7 av 10 skulle rekommendera sin skola till andra och skolan får generellt sett höga omdömen av kommuninvånarna. Det visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex.
Skolvärlden
Verksamheter på kommun- och landstingsnivå. Läs rapporten. (pdf)
Sveriges Kommuner och Landsting
Enorm skillnad mellan kommuner
 
Resurser, behörighet, elevresultat. Spridningen mellan landets kommuner är enorm inom samtliga områden som Lärarnas Riksförbund har granskat.
Skolvärlden
Vad säger statistiken om skolan i din kommun? - Elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och behörighet hösten 2015. (pdf)
Lärarnas Riksförbund
Rapport: Får nyanlända samma chans i skolan?
 
Ansvaret för nyanlända elever måste fördelas bättre mellan olika skolor, menar LO, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.
Dagens Nyheter
En stor del de nyanlända barnen och ungdomarna som kommit de senaste åren har hamnat i skolor där elevernas föräldrar har lägre utbildning än genomsnittet. Lärarnas Riksförbund är kritiskt.
Sveriges Radio
47 procent av friskolorna har inte en enda elev med lågutbildade föräldrar. Motsvarande siffra för kommunala skolor är 16,5 procent. Det visar en rapport från Lärarförbundet, LR och LO som Pedagogiska magasinet har tagit del av.
Pedagogiska Magasinet
Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Läs rapporten. (pdf)
LO
Education at a Glance 2015
 
Efter en tid av många alarmerande rapporter från OECD, presenterar de nu statistik som visar att Sverige ligger hyfsat bra till jämfört med andra inom OECD. Men löneutvecklingen är fortsatt ett av landets svagaste kort.
Skolvärlden
Education at a Glance 2015. Läs rapporten. (pdf)
OECD
Kritiken: Skolverket behöver en nystart
 
Regeringen får hård kritik för sin styrning av Skolverket. En kraftig ökning av detaljerade uppdrag har gjort myndigheten osjälvständig och många av dess insatser är inte anpassade efter de verkliga behoven. Det framgår i en rapport från Statskontoret.
Skolvärlden
Myndighetsanalys av Statens skolverk. Läs rapporten. (pdf)
Statskontoret
Skolreformer har ännu inte landat fullt ut
 
Den nya läroplanen och kursplanerna har tagits emot väl av lärarkåren, men genomförandet har på flera sätt varit problematiskt. Fortfarande finns problemområden. Det visar en utvärdering som Skolverket har gjort.
Lärarnas tidning
Skolreformer i praktiken. Läs rapporten. (pdf)
Skolverket
Föräldrar försöker milda effekten av stora klasser
 
När eleverna hamnar i stora klasser försöker föräldrar mildra effekterna, till exempel genom byte av skola. Det visar en rapport från IFAU som också slår fast att elever med sämre förutsättningar får svårare att följa undervisningen då klasstorleken ökar.
Skolvärlden
Hur reagerar föräldrar på resursneddragningar i skolan? Läs rapporten. (pdf)
IFAU
Stor brist när lärare flyr förskolorna
 
Det råder brist på förskollärare i 70 procent av Sveriges kommuner, visar en granskning som DN har gjort.
Dagens Nyheter
Så svarade vald kommun på övriga frågor. Klicka på kommunerna i kartan för att jämföra dom.
Dagens Nyheter
”Ge rektorerna makt och ansvar över sina skolor”
 
Rektorerna måste ges mer makt och ansvar för att kunna påverka elevernas resultat. Och de måste först och främst vara pedagogiska chefer och kunna delegera de administrativa sysslorna, skriver Näringslivets forskningsberedning.
Dagens Nyheter
Rektorns roll för en förbättrad skola och undervisning. Läs rapporten. (pdf)
Svenskt Näringsliv
Ska bli enklare för nyanlända att bli lärare
 
Regeringen ska tillsammans med alliansen förenkla för nyanlända att komma in i läraryrket, bland annat genom att genom att utfärda legitimationer snabbare.
Skolvärlden
Kompetenshöjande insatser hos lärare resulterade i bättre betyg
 
I tio grundskolor från urbana utvecklingsområden erbjöds lärarna kompetenshöjande insatser. Det resulterade i att eleverna höjde betygen i engelska och svenska som andra språk.
Svenska Dagbladet
Erfarenheter och effekter av satsningar på lärare i skolor med låga elevresultat. (pdf)
IFAU
Lätt att ta sig in som obehörig på grundskolor
 
På en av fem skolor tilläts utomstående vara 45 minuter eller mer, utan att bli ifrågasatta. Det visar sig när reportrar från Sveriges Radio besökt 76 grundskolor utan att förvarna.
Sveriges Radio