Gymnastikförbundet Östs Nyhetsbrev - December/Januari 2016
 
 
Vi önskar alla våra gymnastikvänner en riktigt God Jul och ser fram emot ett Gott Nytt och spännande gympaår tillsammans med er. Stort tack till er föreningar, ideella ledare, gymnaster, styrelse, kommittéer, externa samarbetspartners och stödorganisationer, samt kansli för ett gott samarbete under 2015.
 
En julhälsning från regionsordförande - Gärmund Sandberg
 
Jag kan se tillbaka på 2015 som ett gymnastikår med många positiva händelser och utmaningar. Tillsammans har vi på ett framgångsrikt sätt utvecklat Gymnastikförbundet Öst helt i linje med Gymnastiken Vill och våra visionsmål.

Jag lyfter här några av de viktigaste händelserna under 2015:
  • Stark utveckling och genomförande av antal utbildningar under året, vilket medför kvalitetssäkring av ledare i våra föreningar.
  • Flertalet ordförandeträffar. Den sista träffen satte Gymmix på kartan med stark fokus på utveckling och sammanhållning.
  • Kommittén för kvinnlig AG fick en positiv nystart under hösten med en stark förankring hos föreningar och ledare.
  • Vår satsning på att utveckla verksamheterna barn, ungdom och parkour börjar ge många positiva resultat. Vi har regionalt startaten parkourförening med ca 150 nya medlemmar med hemvist i Sundbyberg.
  • Vi förlänger projektanställningen för vårprojektledare som ansvarar för att skapa aktivitet på våra ”Vita fält” fram till den 31 dec 2016, även detta i ledet för att just utveckla barn-, ungdoms- samt parkourverksamheten.
  • Kommittéerna inom Barn, Ungdomoch Gymmix samt Manlig AG följer sina verksamhetsplaner mycket bra.
  • Almedalsveckan var ännu en gång en mycket framgångsrik händelse under året med bl.a. Peter "Foppa" Forsberg som testgymnast. Ett speciellt varmt och stort tack till föreningarna på Gotland som skapade gymnastik för alla inklusive "Foppa".
  • Specialhallen på Mälarhöjdens IP börjar ta sin slutliga form, en specialhall för med inriktning för artistisk gymnastik och truppgymnastik.
  • Vi har startat upp en arbetsgrupp för att utreda och utveckla arbets- och träningsmiljön i Åkeshovhallen tillsammans med Idrottsförvaltningen i Stockholm stad.
Det finns utöver detta mycket mer att nämna och mycket mer verksamhet att lyfta fram. Jag vill med detta rikta ett stort tack till er alla för ert arbete med att utveckla gymnastiken i regionen.

Dessutom vill jag tacka vår underbara kanslipersonal, Kristian, Malin och Per, utan er hade vi inte kunnat skapa GF Östs framgång 2015.

Våra ordförande och ledamöter i kommittéerna, som så helhjärtat jobbar för våra föreningar i regionen. Stina Gällroos på SISU Idrottsutbildarna i Stockholm, varmt tack för det fina samarbetet.

Sist och inte minst styrelseledamöterna i GF Öst, som med fokus och hjärta omvandlar tankar till positiva handlingar för våra medlemmar!!

Slutligen vill jag passa på att önska alla en God jul och Gott nytt år och ser med tillförsikt fram emot gymnastikåret 2016!

Gärmund Sandberg
Ordförande, Gymnastikförbundet Öst
 
Nominera kandidater till GF Östs styrelse
 
Inför årsmötet 2016 är det nu hög tid att börja fundera på de val som ska göras till regionens styrelse. Valberedningen i GF Öst välkomnar alla föreningar i regionen att nominera kandidater och dessa ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2016.

Läs mer om nomineringsförfarandet
 
AMT – för dig som vill utmanas i din fysträning
 
AMT (Avancerad motorisk träning) är ett helt nytt träningskoncept som kombinerar det bästa av gymnastikens grundträning med effektiv, intensiv cirkelträning. Nu finns materialet tillgängligt i Gymnastikbutiken.

Läs mer om vårt nya koncept
 
Samarbete som förenklar administrationen
 
Till många gymnastikföreningars stora glädje har nu ett samarbetsavtal tecknats mellan SportAdmin och Gymnastikförbundet, vilket syftar till att förenkla administrationen för landets gymnastikföreningar.

Läs mer om funktionen som lanseras under våren 2016
 
Glöm ej att redovisa era lärgrupper
 
Alla lärgrupper och övrig verksamhet som pågår ute i föreningarna ska redovisas. Redovisningen är en viktig del av SISU-verksamheten för Stockholmsidrotten och för er i föreningen. Redovisningen ligger till grund för att vi inom idrottsrörelsen även fortsättningsvis ska kunna fördela medel till föreningslivet i Stockholmsdistriktet för olika utbildningar och utvecklingsarbeten. SISU Idrottsutbildarna ser gärna att ni redovisar senast 15 december. För ett exakt datum, kontakta din idrottskonsulent hos SISU.

Stockholmföreningar ombeds ta kontakt med er utsedda kontaktperson, Stina Gällroos på SISU Stockholm och gotlandsföreningar tar kontakt med Frida Yttergren på SISU Gotland.
 
Ny organisation på centrala Gymnastikförbundet från den 1 januari 2016
 
Gymnastikförbundet är inne i en spännande utvecklingsfas, där vi alla samlas kring idén – rörelse hela livet, med den gemensamma utvecklingsmodellen som utgångspunkt. Nu har turen kommit till att anpassa det centrala kansliets organisation utifrån de förutsättningarna.

Johanna, Pia och Jonas - leder tre nya avdelningar
SvGF byter kansliadress
 
Gymnastikförbundet centralt tillsammans med flertalet andra nationella idrottsförbund får en fin julklapp i år. Från och med måndag den 21 december flyttar Idrottens Hus in i sina nya lokaler på Södermalm i Stockholm.

Läs mer om de nya kanslilokalerna på Skanstull
 
Påminnelse: Nominera årets ledare och årets förening i GF Öst!
 
Är du stolt över din förening och er verksamhet under 2015? Du kanske vill visa uppskattning för en duktig ledare i din förening? GF Öst utser årets ledare och årets förening i regionen. Vinnarna i respektive kategori tävlar sedan mot övriga regioners vinnare för de ärofyllda titlarna Årets ledare och Årets förening i hela Sverige. Skicka in era nomineringar senast 31 december till ost@gymnastik.se

Läs mer om nomineringsförfarandet
 
Gymnastikförbundet Östs utbildningar 2016
 
Vårens utbildningar finns nu tillgängliga för anmälan på Gymnastikförbundet Östs hemsida. Höstens kurser kommer att kompletteras under våren. Nedan ser ni vårt planerade grundutbud, varpå kompletterande kurser kommer att tillkomma under året.

Till anmälan och Gymnastikförbundets Östs kurser

 
Nästa nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Öst skickas ut den 1 februari 2016.