Näringslivsbanketten 2015.
Näringslivsbankett gjorde succé
 
Den årliga Näringslivsdagen, som för sjunde året arrangerades av Företagarna Falköping i samverkan med Falköpings kommun, blev ett startskott för något nytt. 30-årsjubileet till ära, bjöds det istället in till Näringslivsbankett i Ållebergsgymnasiets vackra entréhall.

För sjunde året i rad samlades Falköpings näringsliv den sista torsdagen i november, för att runda av företagaråret som gått och kora årets pristagare. Kvällens konferencierer var Niclas Fällström och Ållebergsgymnasiets rektor Torbjörn Karlsson. De lotsade de 185 gästerna genom kvällens program – en mix av god mat, underhållning, mingel och prisceremonier.

Företagande prisades
För att lyfta två stora grenar inom det lokala företagandet bjöd årets bankett på två nya kategorier pristagare, Årets Handlare (utsedd av Företagarna, Aktiv Handel och Falköpings kommun) och Årets Lantbrukare (utsedd av Swedbank, Falköpings Mejeri, Falköpings LRF-grupp och Falköpings kommun). Till Årets Handlare korades Ott Ilves, Falköpings Saluhall och Årets Lantbrukare blev WM:s Ekobruk.

Till Årets Rookie var fyra företagare nominerade; Coachanna, Klubbkompis, Partnerlogistik och Bowlingstället. Bowlingstället tog hem segern och tog tillfället i akt att avslöja att man i Falköping kommer att ha den stora äran att arrangera Bowling-SM 2016. Kalle Sandén och Rickard Ingvarsson fanns på plats för att ta emot priset. De driver tillsammans med David Assio verksamheten.

Årets Falköpingsambassadör röstades fram i samarbete med Falköpings tidning. De nominerade 2015 var Connect Falköping, Teaterboven, Torbjörn Karlsson och Falköpings ABK. Teaterboven vann omröstningen och fanns även på plats och showade under kvällen.

Den tyngsta utmärkelsen var som alltid Årets Företagare 2015 och till gästernas jubel och applåder klev Petra och Krister Lood upp på scenen för att ta emot priset. Krister har byggt upp verksamheten med början i ett brinnande intresse och hobby till att, med företaget KL Racing, omsätta mångmiljonbelopp lokalt, nationellt och internationellt.

24 november 2016
Det råder inget tvivel om att kvällen blev en uppskattad och välbesökt tillställning. Biljetterna var slutsålda och man satsar nu på en repris 2016.
– Konceptet med Näringslivsbanketten är här för att stanna, säger Maria Falegård, Företagarna. Torbjörn Karlsson på Ållebergsgymnasiet har nu bokat entréhallen den 24 november nästa år. Då kör vi igen!
Årets stolta pristagare. 
 
Många deltagare hade kommit till den årliga Vad händer-frukosten på Lärcenter.
Gästerna fick under frukosten njuta av Ann-Britt Werners luciatåg från Ållebergsgymnasiet.
Årlig företagarfrukost om det kommande året
 
Varje år, kring årsskiftet bjuder Företagarna Falköping och Falköpings kommun in till en företagarfrukost med fokus på det kommande året. Här presenteras de projekt och planer som finns budgeterade. Den 10 december deltog Erna Pezic, Conny Johansson för att informera om bland annat planläget och aktuella satsningar inom vår kommun.

Prioriteringarna innefattar många olika områden under 2016. Likt tidigare kommer man även fortsättningsvis att göra stora investeringar i skolor och förskolor. Prioriteringarna tas fram genom ett gediget målarbete, som från början innefattade 40-50 målområden. 2015 är man nere på fyra tydliga spår:
  1. Social hållbarhet – det främsta och största målet. Både baserat lokalt och internationellt.
  2. Ett attraktivare Falköping. Det handlar om att försköna staden och har prioriterats under de senaste två mandatperioderna.
  3. Ett näringsliv som utvecklas. Innefattar bland annat "Förenkla helt enkelt". Falköping har hämtat placeringar i diverse rankingar om näringslivklimat och arbetet med bland annat bemötandefrågor tycks nu ge effekt.
  4. Kvalitén i verksamheten ska öka – Att göra det vi gör men lite bättre. Falköpings kommun genomlyser verksamheten för att använda pengarna på rätt sätt.
Satsningar som stärker
– Bland de satsningar som stärker Falköping som plats att bo och arbeta på kan man bland annat se konstsnöspåret på Mösseberg som i år får utökad sträckning, berättade Conny Johansson.

Andra projekt, både pågående och kommande är utbyggnation av gång- och cykelvägar, bland annat utmed Sankt Olofsgatan/ströget. En ombyggnad av Odenplan påbörjas framöver, där man bland annat dränerar fotbollsplanen. Även Odenrinken får en välbehövlig upprustning. Conny beskriver det som en bra budget, bra för expansion och som tillåter en satsning på de unga. 500 000 är undansatt för olika arrangemang som ska stärka Falköping som varumärke.

Aktuellt planläge
Stadsbyggnadschef Erna Pezic, deltog och berättade om de planer man genomfört under det gångna året, bland annat planen för mejeriets utbyggnad och Gyllensvaans utbyggnad i Kättilstorp. Hon visade även bilder på aktuellt planläge. Bostadsområden är på gång på Prästgårds gärde och i kvarteret Kopparslagaren i centrum, där det planeras byggnader som smälter in i den gammaldags miljön. Erna visade också delar av planarbetet för det blivande bostadsområdet på Fåraberget. I den gamla syfabriken i Kinnarp har en aktör visat intresse för att bygga bostäder.
 
För att öka flödet kring Köttorget, som idag ligger lite avsides, har en arkitekttävling genomförts. Förslag har kommit in kring hur man kan lyfta området. Link Arkitektur vann och skisser finns nu för hur man kan binda ihop Storgatan och Köttorget med Stora Torget. Detta projekt finns prioriterat i nästa års budget.

Projektet kring Plantis fortlöper. Den gamla kafébyggnaden rivs och nyligen utsågs Kent Kyrk och hans kollegor till att driva den framtida verksamheten.

Översiktsplan på gång
Arbetet med den nya översiktsplanen för Falköpings kommun 2017-2030, har påbörjats.
– Ett stort arbete ligger framför oss, avslutade Conny. Det handlar om visioner, mål och strategier och om hur befintlig bebyggelse och miljö ska kunna utvecklas och bevaras. Där är det viktigt att alla involveras – näringsliv och falköpingsbor.
 

För mer information och anmälan om deltagande på 2016 års speedmeeting, kontakta Pelle Källström på Lärcenter, per-erik.kallstrom@falkoping.se, 0515–88 71 28.
 
Under onsdagen gästades Falköpings monter av Kommunstyrelsens arbetsutskott. På bilden ser ni KSAU tillsammans med utställarna.
Lokalt team på Elmia
 
För femte året stod Falköpigns kommun i november för en samlingsmonter för Falköpings verkstadsföretag på Elmia Subcontractor, norra Europas största underleverantörsmässa.

De fyra mässdagarna var lyckade och många besökare rörde sig i montern. Där kunde man njuta av en ostbuffe från vår lokale samarbetspartner Falbygdens Osteria. Företagen som deltog under mässdagarna 10-13 november var Götlinds Svets AB, Hassto Metallindustri AB, MG Mekaniska, Tappers Stål & Metaller och B & L Lund AB.
 
Deltagarna på Näringslivsrådets resa till Värnamo i november. Här samlade utanför Bruno Mathsson Center.
Näringslivsrådet på resa med framtidstema
 
Det är dags att uppdatera Falköpings kommuns Näringslivsstrategi. En regelbunden dialog förs med det lokala näringslivet, främst genom Näringslivrådet där ett flertal olika företag och organisationer finns representerade. I november fördjupades den dialogen genom en gemensam studieresa, där även politiker och tjänstemän deltog.

Resan gick till Värnamo, en företagsam kommun och i storlek jämförbar med Falköping. Efter en genomgång och rapport om vad som är på gång inom Falköpings näringslivsarbete, turism och kompetensutveckling genomfördes en workshop under ledning av Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt, under temat ”Vad behöver vi utveckla i Falköping”. Katrien berättade även om Falköpings utveckling i jämförelse med andra kommuner under de senaste 40 åren, om löneutveckling, köpkraft och lokalt företagande.

Studiebesök
Under besöket i Värnamo gjorde gruppen även ett studiebesök på Gummifabriken. Lokalerna fungerar som en mötesplats för näringsliv, möten, utbildning och kultur med stort fokus på kunskapsgenererande innovation. Gummifabriken, som är under uppbyggnad, ägs idag av Värnamo kommun och kommer i framtiden att innefatta bland annat kontorshotell, kulturförvaltning/bibliotek, livesal, restaurang, auditorium, biograf, campus och teknikcenter.

I samband med besöket hölls även en presentation av representanter från Värnamo Näringsliv, Värnamo kommuns näringslivsbolag (VNAB).

Resan avrundades med en guidad tur på Bruno Mathsson Center.

Fotnot: Värnamo har ca 1 400 registrerade bolag och 33 000 invånare. Falköping har ca 1 100 registrerade bolag och 32 000 invånare.
 
 
 
Näringslivsbrevet
december 2015
 
Play movie
I Näringslivsbrevet försöker vi samla senaste nytt för näringslivet i kommunen, påminna om kommande aktiviteter och lyfta viktiga händelser. Har du tips på något du vill att vi tar upp, så skicka gärna ett mail

 

 
 
Redaktör:
Magnus Sundén,
Näringslivschef,
Falköpings kommun
 
Text & produktion:
Maria Falegård,
Smart Design AB