Hur skapar man en skola där alla kan lära utifrån sina villkor?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Att leda en inkluderande skola
 
Nationell konferens om att styra och forma lärmiljöer som passar alla

Skolan ska ge alla elever förutsättningar att lyckas. Vi behöver forma en skola som ger plats för alla – skapa en inkluderande miljö utifrån elevens perspektiv. Det är inte bara eleven som ska anpassa sig till en viss skolsituation. Det är också skolan som behöver utveckla förmågan att möta alla elever.

Hur skapar man en skola där alla kan lära utifrån sina villkor? Hur kan politiker och förvaltning tillsammans med skolledare och elevhälsoteam bidra till att skapa goda lärmiljöer?

Välkommen till SKL:s konferens om en inkluderande skola. Ta del av aktuell forskning om hur man formar miljöer som möter elevers olikheter. Lyssna till och inspireras av kommuner som under tre år har arbetat framgångsrikt med att skapa inkluderande lärmiljöer i ett FoU-program samordnat av Ifous.
 
Datum: Måndagen den 16 maj

Plats: Quality Hotel Globe (Arenaslingan 7, Johanneshov) Stockholm

Målgrupp: Politiker, förvaltning, skolchefer, skolledare och elevhälsoteam

Kostnad: 1495 kr/ person
Kontakt
 
Programmet
 
Christin Appel
christin.appel@skl.se
08-452 71 20
Anmälan
 
Konstella
konferens@konstella.se
08-452 72 86