Ny vd, nya FoU-satsningar och besök på ICSEI i Glasgow.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det händer mycket spännande på Ifous
 
Ibland händer det mycket på kort tid, vilket är precis vad det har gjort här på Ifous sedan årets början! Det har varit (och är fortfarade) en massa roliga saker på gång och vi på kansliet ser fram emot ett fortsatt händelserikt år. I årets första fullmatade medlemsbrev berättar vi om de förändringar och satsningar som är aktuella, så att du som medlem vet vilka möjligheter som vi nu kan erbjuda.

Vi har bland annat en ny vd, Marie-Hélène Ahnborg, vi har fem nya partners, fyra nya medlemmar, ett nytt FoU-program har startat och vi har ett flertal andra satsningar som snart drar igång!

Vi på kansliet vill även passa på att önska Glad Påsk!

Bästa hälsningar,
Emma Kreü
Medlemsansvarig

Tre frågor till Marie-Hélène Ahnborg, ny vd för Ifous
 

Den 1 januari 2016 tillträdde Marie-Hélène Ahnborg som VD för Ifous. Hon har en bakgrund som lärare och skolledare men kommer närmast från en tjänst som utbildningsråd vid den svenska OECD- och Unescodelegationen i Paris. Hon har tidigare varit avdelningschef på Skolverket och inspektionsdirektör på Skolinspektionen. Här berättar hon lite mer om sina tankar kring Ifous arbete och utveckling.

Vad ligger ditt fokus på just nu i ditt arbete som vd för Ifous?
Ifous befinner sig i en utvecklingsfas och det viktigaste för mig nu är att se till att vi breddar och fördjupar verksamheten så att vi kan möte behoven hos våra medlemmar. De fleråriga FoU-programmen är fortfarande kärnan i det vi gör och vi kommer att starta flera nya program inom angelägna områden under 2016. Dessutom arbetar vi med att utveckla nya verksamhetsformer, t.ex:
  • Riktade utvecklingsinsatser till enskilda skolhuvudmän
  • Ifous Analys - en fördjupad omvärldsbevakning för beslutsfattare
  • Interaktiva mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande
  • Olika typer av stöd för att skriva utvecklingsartiklar

– Vad anser du är den viktigaste frågan när det gäller skolutveckling i dag?
Det absolut viktigaste är att skolutveckling utgår från och drivs tillsammans med de som ska göra jobbet; lärare, skolledare och skolhuvudmän. Utvecklingsinsatserna måste ha en koppling till den dagliga undervisningspraktiken och vara baserade på kunskap om vad som faktiskt fungerar. Och här kan Ifous hjälpa till för att minska gapet mellan praktik och forskning och för att göra lärares erfarenheter mer beprövade.

- Har du någon hälsning till Ifous medlemmar?
Ja, fortsätt det trägna arbetet med att ständigt och hela tiden utveckla ert arbete. Kom ihåg att det är i vardagen det händer. Lär av varandra, bjud på era erfarenheter och var stolta över det ni gör!

Foto: Annika af Klercker
 
Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun inleder partnersamarbete med Ifous
 
I februari hade Ifous glädjen att lansera ett långsiktigt partnersamarbete med fem av Sveriges ledande skolhuvudmän; Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun som tillsammans representerar ca 1 500 skolor, 300 000 elever och 30 000 lärare. Partnersamarbetet är tänkt att stärka såväl Ifous som huvudmännen och ska fokusera på praktiknära forskning och utvecklingsarbete inom sådana områden som innebär stora utmaningar inte bara för partnergruppen utan för alla skolhuvumän. Särskilt fokus kommer att läggas på att förbättra undervisningen och öka likvärdigheten.
 
Ifous välkomnar nya medlemmar!
 
Sedan starten av 2016 är vi glada och stolta över att hälsa fyra nya medlemmar välkomna till Ifous;
  • UtvecklingsPorten
  • Stiftelsen Friends
  • Västerholms friskola
  • Backeboskolan 
 
Ifous nya FoU-satsningar!
 
Intresserad av att förbättra förutsättningar för nyanlända elevers lärande?
 
Nu startar Ifous ett FoU-program med fokus på förutsättningar för nyanlända elever. De medverkande kommer att få möjlighet att utveckla arbetssätt och organisatoriska modeller i samverkan med forskare. De kommer också kunna utbyta erfarenheter kring resultaten med andra.

Under våren 2016 arbetar vi med att förankra samarbete med huvudmän och forskare och gemensam tar vi fram en programplan för FoU-arbetet. Nästa steg i förberedelsearbetet är ett möte för planeringsgruppen som äger rum i Stockholm den 6 april 2016.

Är du intresserad av att delta, ta kontakt med projektledare Helena Bergmark.
Vill du vara med och utveckla fjärrundervisningen i den svenska skolan?
 
Under våren 2016 inleder Ifous i samarbete med Umeå universitet och Interactive Institute FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever. Målet är att utveckla kunskapen om hur fjärrundervisning med befintliga och vidareutvecklade digitala verktyg kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd för sitt lärande.

Projektet genomförs med stöd från Vinnova och i samarbete mellan skolledare, lärare, elever, forskare och utvecklare. Deltagarna kommer att få testa innovativa metoder med hjälp av interaktiva digitala hjälpmedel vid nationella workshops.

Om du vill veta mer, kontakta projektledare Helena Bergmark.
 
16 maj arrangerar Ifous och SKL konferens om inkludering
 
Hur skapar man en skola där alla kan lära utifrån sina villkor? Hur kan politiker och förvaltning tillsammans med skolledare och elevhälsoteam bidra till att skapa goda lärmiljöer? Den 16 maj arrangerar Ifous i samarbete med SKL en konferens där du kan ta del av aktuell forskning om hur man formar miljöer som möter elevers olikheter.

Du får lyssna till och inspireras av kommuner som under tre år har arbetat framgångsrikt med att skapa inkluderande lärmiljöer i ett FoU-program samordnat av oss. Konferensen riktar sig mot skolledare och elevhälsan. Läs mer och anmäl dig här.
 
Undervisning i förskolan - Ett nytt FoU program har dragit igång
 
I januari startade FoU-programmet Undervisning i förskolan (UndiF). Fokus i programmet är att ta reda på vad som kännetecknar en lärprocess som utgår från styrdokumenten samtidigt som den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Programmet har drygt 240 deltagare; förskollärare, förskolechefer och förvaltningstjänstemän från tio kommuner. I januari träffades kommunernas processledare och förskolechefer på ett ledarseminarium och den 17-18 april möts alla deltagare i Stockholm för ett Kick Off-seminarium.Programmet beräknas pågå fram till 2018.

Malmö högskola ansvarar för forskningsinsatsen och Ifous processledare är Henrik Hamilton.
 
ICSEI 2016 i Glasgow
 
I januari arrangerades ICSEI-konferensen (International Congress for School Effectiveness and Improvement) i Glasgow. ICSEI arrangeras på olika platser i världen varje år och attraherar besökare inom skolsektorn från hela världen. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, deltog i konferensen. Läs hennes personliga reflektioner kring besöket här.
 
Vad händer i Små barns lärande?
 
FoU-programmet Små barns lärande som Ifous har drivit tillsammans med Linnéuniversitet har gått in på sitt tredje år och är nu i sin slutfas. Under våren möts deltagarna 21-22 april för ett seminarium där man arbetar vidare med hur man kan analysera och dokumentera det enskilda barnets kunskapsutveckling.

Under hösten fortsätter deltagarna arbetet enskilt på hemmaplan och tillsammans vid regionala seminarier. Ett öppet seminarium där erfarenheter och forskningsresultat sprids till intresserade planeras till 23 - 24 mars 2017 i Linköping. Vill du veta mer kontakt processledare Henrik Hamilton.
 
Ifous rekryterar - är du den vi söker? 
 
Ifous söker nu två nya projektledare! Är du en van projektledare som är intresserad av skolutveckling på vetenskaplig grund? Då kanske du är den vi söker! Läs mer på vår hemsida!