Volatil marknad första halvåret 2016
 
Med en vecka kvar till midsommar ser Stockholmsbörsen ut att notera den sjunde dagen på rad som avviker mer än 1% från stängningen dagen innan. Ett tecken på den volatila aktiemarknad som 2016 har bjudit på.
 
I denna miljö är vi framförallt nöjda med HealthInvest MicroCap Fund som avkastat nära 10% under året trots aktiemarknadens motvind.
 
I investerarbrevets Marknadskrönika berörs de innehav som – positivt och negativt - tydligast har påverkat fondernas avkastning under 2016.  I analysartikeln beskrivs en grupp av läkemedelsbolag som fallit dramatiskt de senaste 12 månaderna och där vi ser tecken på möjliga köplägen. 
 
Trevlig sommar önskar vi på HealthInvest Partners!
HealthInvest
MicroCap
 Avkastning 2016 (per 15 juni)
+9,5%
HealthInvest
Value B
 Avkastning 2016 (per 15 juni)
-8,0%
Marknadskrönika
 
2016 har så långt varit en tudelad upplevelse för oss på HealthInvest. HealthInvest MicroCap Fund har utvecklats väl i både absoluta och relativa termer och är per den 15 juni upp cirka 9,5% sedan årets start. HealthInvest Value Funds utveckling har varit en besvikelse och fonden har backat 8,0% (andelsklass B). Läs mer
Förvärvsdrivna bolag inom Specialty Pharma
 
De senaste åren har en ny affärsmodell inom läkemedelsbranschen blivit allt mer utbredd vilken bygger på uppköp av mogna produkter följt av optimering av deras priser (läs kraftiga höjningar). Modellens nyckel till framgång är att efterfrågan på läkemedel är relativt stabil oavsett pris. Läs mer
 
Nyheter från fondbolaget
Lunchpresentation av HealthInvest Fonder
 
Den 21 september bjuder vi in till en lunchpresentation där ansvarig förvaltare Anders Hallberg presenterar våra fonder. Plats: Scandic Anglais hotell i Stockholm (kl. 12.00). Inbjudan kommer att skickas ut i god tid innan mötet, men intresserade kan redan nu notera tid och datum i kalendern.
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners telefon 08-440 38 30, alternativt hämtas från dess hemsida www.healthinvest.se.