Minnesanteckningar från seminariet den 10 maj om LED och kvalitet.
 
Ljuskälletillverkaren Xicato och armtaturtillverkare Wila informerade oss om vikten av att satsa på kvalitet när det gäller ljus och då inte minst färgåtergivning och färgstabilitet.
 
 
 
 
 
Xicato LED
 
Patrick pratade om "Färgnoggrannhet" och fosfor skikt på LED-modulerna och den täta binning som måste användas för att färgen på ljuset skall vara lika i exempelvis en korridor.
Se mer information i Xicatos presentation som pdf nedan.
Wila downlights
 
Wila använder sig av Xicatos moduler i många av sina armaturer.
Se mer information i Wilas presentation som pdf nedan.

 
 
 
 
Länkar till visade presentationer
 
 
Missa inte Konstfacks vårutställning om ni är i Stockholm 12 - 22 maj
 

Konstfacks vårutställning 2016 – en hyllning till komplexitet och mångfald
Gemenskap, värde och mening byggs tillsammans av 177 bildlärare, master- och kandidatstudenter från 15 olika program. Läs mer här: