Gymnastikförbundet Östs Nyhetsbrev - December 2016
 
 
Region Öst ökar med flest antal medlemmar i Sverige
 
Under den senaste verksamhetsperioden (2014-2015) kan vi nu konstatera att vi ökar mest av alla regioner. Vi går från 38 707 till 44 479 medlemmar, en ökning med 5772 medlemmar och har en ökningstakt på 13 %. Helt otroligt! Det är alla ni föreningar i regionen som står bakom denna ökning. Ni är fantastiska!

Mer om den regionala tillväxten
 
Ny rutin kopplat till demogymnaster på utbildning i GF Öst
 
Från den 1 januari 2017 inför vi ett krav att utbildningsdeltagare eller vederbörandes förening måste säkerställa att de kan ta med sig ett antal demogymnaster till en utbildning. De utbildningsdeltagare som uppfyller detta krav kommer att ges platsförtur på våra utbildningar.

Har er förening en hel trupp (25 st) som kan agera demogymnaster på en utbildning under 2017?
Kontakta GF Östs kansli - ersättning utgår på de olika utbildningsstegen!

Läs mer om rutinen kring demogymnaster
 
We Move - parkour för dig som är ny i Sverige
 
Gymnastikförbundet Öst har nu med stöd av Stockholmsidrotten startat upp "We Move", gratis parkourverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna som är nya i Sverige. Målet är att bidra till en aktiv fritid, erbjuda utbildning och möjligheter till etablering i regionens gymnastikföreningar.
Läs mer på: http://www.facebook.com/wm.parkour eller We Move - Parkour

Vill ni veta mer, delta i projektet eller starta upp egen verksamhet för nyanlända? Kontakta vår projektledare Jonatan:
jonatan.petersson@gymnastik.se 08-627 40 48
 
GF Östs Årsmöte 2017 - 12 mars
 
Gymnastikförbundet Öst hälsar våra medlemsföreningar varmt välkomna till regionens årsmöte söndagen den 12 mars i Stockholm. Årsmötet genomförs i Folksamhuset, Bohusgatan 14, Skanstull med start 13.00. Eventuella motioner ska vara förbundet tillhanda senast den 12 januari. Samtliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till våra medlemsföreningar via e-post inför själva årsmötet och kommer även att publiceras på vår hemsida via nedan länk i enlighet med våra stadgar.

Anmälan och mer om årsmötet 2017
 
"Alla ska kunna vara med inom idrotten"
 
Nyfikenhet och rörelseglädje är ledorden i Järfällagymnasternas verksamhet ”Alla kan gympa” där barn, 4-12 år, som behöver extra stöd av förälder eller assistent/ledsagare är med och tränar. – Alla ska kunna vara med inom idrotten. Jag är själv personlig assistent och ser utanförskapet som barn och unga i behov av extra stöd kan hamna i och vill därför vara med och ge dem en möjlighet till deltagande, säger Hannah Kosby, ledare.

Läs mer
 
Medicinskt stöd – vill du vara med och påverka?
 
Arbetet med att utveckla medicinskt stöd är i fullgång. För att få tag i fler kompetenser på området skapas nu ett nätverk.

Detta händer i projektet just nu
Mixedlandslaget i truppgymnastik nominerade till Årets Lag på Idrottsgalan
 
Prestationen som mixedlandslaget i truppgymnastik levererade under EM i Maribor i oktober lämnar avtryck även utanför vår egen gymnastikbubbla. Laget har fått en nominering i kategorin Årets Lag på Idrottsgalan den 16 januari 2017.

Stort grattis till nomineringen!
 
Prestation – så mycket mer än bara teknik – utvecklingshelg för föreningar med elitverksamhet
 
Den 20-22 januari 2017 genomför Gymnastikförbundet den tredje utvecklingshelgen för föreningar med elitverksamhet.
 
 
Idrottslyftsmedel kvar
 
Gymnastikförbundet delar varje år ut pengar via Idrottslyftet. Syftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. För 2016 finns det fortfarande medel kvar att söka.

Ansök nu!
 
Gymnastikförbundet Östs utbildningar 2017
 
Nedan ser ni vårt planerade grundutbud för kommande år, varpå kompletterande kurser kommer att tillkomma under året. Observera att det är högt tryck på vissa utbildningar, så planera ert utbildningsbehov i god tid för att garanteras en plats.

Till anmälan och Gymnastikförbundets Östs kurser
 
Nästa nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Öst skickas ut den 20 december 2016.