Läs ikapp under jullovet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
ANNONS: Är du nästa skolambassadör för EU?
 

Skolåret som gick
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
ANNONS: Hur identifierar man yrkesskickliga lärare?
 
Vad skedde skolåret 2016? Vilka frågor var i hetluften – och missade du kanske att läsa in dig på någon av dem? Skolportens redaktion har valt ut de nyheter vi anser har dominerat skoldebatten 2016. Passa på att läsa ikapp under julledigheten.

Med detta vill vi på Skolportens redaktion önska dig en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR – på återseende i januari.

John Miller, Hedda Lovén, Moa Duvarci Engman och Susanne Sawander
 
ANNONS: Bedömning för och av lärande - konferens i Stockholm!
 
Positiva löneökningar för skolledare - men stora skillnader
 
Ett bra löneutfall för Sveriges skolledare, men alltför stora skillnader i landet. Så summerar förbundsordförande Matz Nilsson löneutvecklingen för Sveriges skolledare.
Skolledaren
Skolledarnas löner ökar rejält för tredje året i rad. Det kan vi konstatera nu när vi har årets upplaga av Du och din lön i vår hand. (pdf)
Sveriges Skolledarförbund
Lärare missnöjda med karriärtjänster
 
Vad gör en förstelärare – och varför fick just kollegan jobbet? Karriärtjänsterna får negativ kritik från lärarna, för att både rekrytering och uppdrag är otydligt, enligt ny rapport.
Skolvärlden
Syftet med undersökningen var att följa upp implementeringen av karriärstegsreformen samt att få svar på frågor om hur reformen fungerar i olika avseenden. (pdf)
Statskontoret
OECD: Dramatisk ökning av andel lågpresterande i Sverige
 
Mer än var fjärde 15-åring i OECD-sfären, eller 13 miljoner elever, klarar inte baskraven i ett eller flera av skolans centrala ämnen. Läget är värre i Sverige, med var tredje elev som inte klarar baskraven.
Sveriges Television
Low-performing Students - Why they fall behind and how to help them succeed. (pdf)
OECD
Aktuella konferenser
 
Annons
Ta del av hela vårt utbud
Ability Partner erbjuder ett flertal konferenser för dig som arbetar inom skolan. Aktuellt just nu är Framtidens skoladministratör 2017, Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017 och Elevhälsan 2017
Ta del av hela vårt utbud
Rektorer som satte betyg gjorde fel
 
Många rektorer skrev i höstas under sina olegitimerade lärares betyg. De gjorde fel, säger Skolverket. En legitimerad lärare måste alltid finnas med i processen.  
Lärarnas tidning
Dåligt samarbete ger bristande elevstöd
 
Drygt 40 procent av de svenska grund- och gymnasieskolorna som Skolinspektionen granskade under 2015, brister i att anpassa undervisningen och i att ge särskilt stöd till eleverna.
Skolvärlden
Här hittar du statistik över de anmälningar som behandlades under 2015.
Skolinspektionen
 
För få förstelärare — pengar fryser inne
 
Skolans huvudmän har varit dåliga på att använda statsbidraget till förstelärarlöner. Hundratals miljoner kronor är outnyttjade. 1.688 fler tjänster hade kunnat inrättas.
Lärarnas tidning
Karta: Så olika utnyttjar kommunerna möjligheten till karriärtjänster.
Lärarnas tidning
Skolverket: Invandring påverkar skolresultat
 
En större andel elever som invandrat efter skolstart kan förklara 85 procent av den försämrade gymnasiebehörigheten – men tappet i Pisa har främst andra orsaker, enligt en rapport från Skolverket.
Skolvärlden
Invandringens betydelse för skolresultaten. (pdf)
Skolverket
Sök statsbidrag för Läslyftet senast fredag!
 
Annons
Läs mer på Skolverkets webbplats
Gör som tusentals andra redan gjort - stärk undervisningen genom kollegialt lärande på er skola. Nästa läsår är det sista möjligheten att delta med statsbidrag. Sök senast 16 december.
Läs mer på Skolverkets webbplats
Radikala skolförslag från SNS expertgrupp
 
Gör om betygssystemet, öppna upp lärarlegitimationen, begränsa vinstuttagen och lotta ut platserna på populära friskolor. Det är fyra av förslagen i slutrapporten från SNS Utbildningskommission.
Lärarnas tidning
Policyidéer för svensk skola. (pdf)
SNS
Kommunernas larm: Lärarbristen är akut
 
Nu slår kommunerna larm – läget inom skolan är akut efter flyktingkrisen förra året. Och det är lärarbristen som är största problemet, visar Aftonbladets enkät med 133 kommuner.
Aftonbladet
Så berörs lärarna av digitaliseringen
 
Nästan alla lärare i gymnasieskolan och tre av fyra lärare i grundskolan har nu tillgång till egen dator. Det visar Skolverkets rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan.
Lärarnas tidning
Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet. (pdf)
Skolverket
Norska forskare: Därför ger svenska lärare upp
 
Goda relationer med kollegorna och även med rektorn. Det är viktiga orsaker till att nyutexaminerade svenska lärare vill bli kvar i lärarjobbet, enligt norska forskare som undersökt varför nyutexaminerade svenska lärare vill hoppa av lärarjobbet.
Svenska Dagbladet
The purpose of this study was to explore potential predictors of newly qualified teachers’ turnover intentions. (pdf)
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
Skolkommissionen: Så ska skolresultaten förbättras
 
Skolkommissionen kan föreslå att det fria skolvalet ska bli obligatoriskt och att staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av skolan. Det är slutsatsen i den statliga utredningen som släpps i dag.
Sveriges Radio
Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet. (pdf).
Regeringen
Stor omsättning av rektorer
 
Var fjärde rektor bytte skola mellan läsåren 2013/14 och 2014/15. Det visar ny statistik från Skolverket. Siffrorna väcker starka känslor hos både Lärarförbundet och rektorer.
Sveriges Television
Beskrivande data 2015 - Förskola, skola och vuxenutbildning. (pdf)
Skolverket
ANNONS: Arbeta med skolutveckling på vetenskaplig grund via Ifous
Uppgörelse om förtur i friskoleköer för nyanlända
 
Friskolor ska få möjlighet att låta nyanlända elever gå före i kön till skolan. I dag presenteras en uppgörelse i frågan mellan regeringen och de borgerliga partierna.
Aftonbladet
För att ge nyanlända elever en bra start måste skolväsendets samlade resurser användas bättre. Därför presenterar regeringen, M, C, L och KD gemensamt ett förslag för att underlätta mottagandet i skolorna.
Dagens Samhälle
Skolinspektionen granskar studiemiljön i skolan
 
18 000 svenska elever var under höstterminen hemma från skolan upprepade gånger utan giltiga skäl. 1 700 elever var helt frånvarande under en månads tid eller mer, visar en rapport från Skolinspektionen.
Skolvärlden
Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor. (pdf)
Skolinspektionen
Det vanligaste hotet mot studiero i klassrummet är inte en stökig elev – utan en sysslolös. Skolinspektionens nya granskning av studiero i klassrummet skärper kraven på lärarna.
Skolvärlden
Skolans arbete för att säkerställa studiero. (pdf)
Skolinspektionen
Friskolor väljer invandrartäta orter
 
Friskolor etablerar sig i större utsträckning i områden med många högutbildade. Men de öppnar skolor i högre utsträckning också i invandrartäta områden, visar en ny forskningsrapport.
Svenska Dagbladet
När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster. (pdf)
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
Professor Jonas Linderoth ber om ursäkt för 90-talets pedagogik
 
Nittiotalets pedagogiska idéer ledde inte till en bättre skola. Trots det är det väldigt tyst bland oss pedagogikforskare som bidragit till att underminera lärarkåren, skriver professor Jonas Linderoth.
Dagens Nyheter
Det pågår en het debatt om klassrummet i media, sedan professor Jonas Linderoth bett om ursäkt för 90-talets pedagogik på DN Debatt. Skolvärlden nystar i årets skolsnackis.
Skolvärlden
Fler elever tar studenten men färre är behöriga till universitetet
 
Fler klarar av sin gymnasieutbildning på tre år men färre är behöriga till högskolor och universtitet. Procentuellt är det fler tjejer än killar som är behöriga efter gymnasieexamen. Detta visar en undersökning från SKL.
Skolvärlden
Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016. (pdf)
Sveriges Kommuner och Landsting
OECD i ny rapport: Tuffa villkor för svenska lärare
 
Låga löner, långa arbetsdagar och låg uppskattning från samhället. Det är en sammanfattning av några av slutsatserna i den OECD-rapport som presenterats om läget i den svenska skolan i jämförelse med andra länder inom den ekonomiska samarbetsorganisationen.
Sveriges Radio
Education at a Glance 2016. (pdf)
OECD Indicators
Svenska skolresultat rasar - vad vet vi?
 
Under 2000-talet faller sedan svenska högstadie-och gymnasieelevers resultat i samtliga delmoment och undersökningar utom en, vilket tyder på en både trendmässig och omfattande försvagning av det svenska skolsystemet.
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Hur man än mäter faller svenska skolresultat kraftigt, skriver Magnus Henrekson och Sebastian Jävervall, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Dagens Nyheter
Svenska skolresultat rasar – vad vet vi? (pdf)
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Utredare föreslår ingen obligatorisk gymnasieskola
 
Ämnesbetygen ska återinföras och yrkesprogrammen ge grundläggande högskolebehörighet. Samtidigt ska gymnasieskolan inte vara obligatorisk.
Sveriges Television
En gymnasieutbildning för alla. (pdf)
Utbildningsdepartementet
Effektiviseringar i skolan kan spara miljarder
 
Alla elever i landet kostar kommunerna pengar. Men det är stora skillnader på hur mycket de kostar. Faktum är att i vissa kommuner är kostnaden dubbelt så hög som i andra kommuner. Om alla kommuner vore lika effektiva skulle stora summor frigöras till att förbättra kvaliteten i skolan.
Svenskt Näringsliv
Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet. (pdf)
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
Turbulens i lärarkår efter lönelyft
 
Sättet de statliga pengarna till höjda lärarlöner fördelats på har väckt besvikelse och ilska på många skolor. Missnöjet med lärarlönelyftet är så starkt att lärare vägrar samarbeta, blir sjuka, säger upp sig eller till och med lämnar yrket.
Svenska Dagbladet
Efter den hårda kritiken mot det så kallade lärarlönelyftet kritiserar nu ministern för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson, kommuner och andra skolhuvudmän för att inte följa intentionen med reformen.
Sveriges Radio
Skolforskningsinstitutets första bidrag till praktiknära skolforskning
 
Åtta projekt får dela på 30,5 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutets första bidrag till praktiknära skolforskning.
Lärarnas tidning
Flippat lärande ger aktiva elever
 
Allt fler lärare och elever uppskattar att göra läxan innan istället för efter lektionen. Nu ger SKL ut en sammanställning som beskriver metodens vetenskapliga förankring och ger en praktisk genomgång av flippat lärande i praktiken.
Sveriges Kommuner och Landsting
Bättre skolresultat med flippat lärande - Teorier, fallstudier och praktiska erfarenheter. (pdf)
Sveriges Kommuner och Landsting
Ilmar Reepalu presenterar Välfärdsutredningen
 
Det är anmärkningsvärt att det saknas tydliga villkor för vilka som får ta emot offentlig finansiering inom välfärden. Det riskerar att skada medborgarnas tilltro till välfärden och i förlängningen viljan att finansiera den, skriver Ilmar Reepalu.
Svenska Dagbladet
Ordning och reda i välfärden - Betänkande av Välfärdsutredningen. (pdf)
regeringen.se
Timss-undersökningen
 
Svenska fjärde- och åttondeklassare presterar bättre i den senaste Timss-undersökningen jämfört med 2011 – ett trendbrott, enligt Skolverket. ”Det här är en arbetsseger för Sveriges lärare,” rektorer och elever, säger Gustav Fridolin (MP).
Svenska Dagbladet
Timss 2015. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv (pdf).
Skolverket
TIMSS Advanced 2015. Svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i ett internationellt perspektiv (pdf).
Skolverket
Vill du läsa mer om Timss? Skolporten samlar allt om Timss på en sida så att du kan läsa ikapp.
Skolporten
Pisa-undersökningen
 
Svenska elever klättrar i Pisa-undersökningen för första gången, och ligger numera på eller över medel jämfört med andra OECD-länder.  ”Ni ska vara mycket stolta”, säger Mikael Halápi, tillförordnad generaldirektör för Skolverket, till Sveriges lärare.
Skolvärlden
Glädjande kunskapslyft men nu krävs krafttag för att stävja den sjunkande likvärdigheten. Läs skolexperternas kommentarer till Pisa-resultaten.
Skolporten
Rapport: Pisa 2015 - 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. (pdf)
Skolverket
Vill du läsa mer om Pisa? Skolporten samlar allt om Pisa på en sida så att du kan läsa ikapp.
Skolporten