Gymnastikförbundet Östs Nyhetsbrev - December/Januari 2016-2017
 
 
 
GF Öst söker en Idrottskonsulent
 
Gymnastikförbundet Öst söker en Idrottskonsulent med stort driv och med en hög känsla av service som vill vara med och utveckla Svensk Gymnastik. Vi är inne i en mycket spännande utvecklingsperiod där antalet föreningar och medlemmar ökar kraftigt i Gymnastikförbundet Öst (GF Öst). Du kommer att bli en mycket viktig del av vår verksamhet med möjlighet att utveckla både GF Öst och dig själv med nya arbetsuppgifter.

Vi vill ha din ansökan senast den 10 januari 2017.
 
We Move - gratis parkour för nyanlända
 
GF Öst har nu med stöd av Stockholmsidrotten startat upp projektet We Move som erbjuder gratis träning, lägerverksamhet och utbildning inom parkour för nyanlända ungdomar i regionen.

Läs mer om projektet We Move
 
Dags att nominera kandidater till styrelsen i GF Öst
 
Inför årsmötet den 12 mars 2017 är det nu hög tid att föreslå kandidater till regionens styrelse. Valberedningen välkomnar alla röstberättigade medlemsföreningar att nominera kandidater och dessa ska vara valberedningen tillhanda senast den 29 januari 2017.

Mer om nomineringsförfarandet
Vill du arbeta i GF Östs valberedning?
 
Gymnastikförbundet Östs valberedning söker nya ledamöter med anknytning till Stockholmsområdet, som vill vara med i arbetet med att skapa nätverk och nominera kandidater till regionstyrelsen inför regionens årsmöten.Valberedningen består idag av en ordförande, samt två ledamöter.

Anmäl ditt intresse till att arbeta i valberedningen på ost@gymnastik.se
 
Nominera Årets Ledare och Årets Förening 2016
 
Nu har det blivit dags att nominera årets ledare och årets förening 2016!
 
 
KTK Öst bjuder in till Bomkonvent den 5 feb
 
KTK Öst bjuder nu in våra regionala föreningar till ett Bomkonvent den 5 februari 2017 under ledning av Nicklas Heckscher och Tatjana Bergwall. Föreningar utanför regionen ges också möjlighet att deltaga i mån av plats. Vänligen läs mer i bifogad inbjudan och anmäl er på angiven länk senast den 22 januari 2017. Varmt välkomna!

Till inbjudan, anmälan och ytterligare information
 
Idrottslyftet 2017
 
Läs mer om riktlinjerna för Idrottslyftet 2017. Kanske har ni något större utvecklande projekt i tankarna, finns det ett behov av nya redskap och material, vill ni utveckla er föreningsmiljö eller är ni i behov av att utbilda fler ledare? Passa på att söka pengar från Idrottslyftet för era aktiviteter 2017 i åldersgruppen 7-25 år utifrån uppställda sökområden.
 
Har ni sökt pengar från Idrottslyftet även under 2016 påminner vi er att redovisa era aktiviteter innan ni ansöker om nya pengar.
 
Läs mer om Idrottslyftet 2017
 
Gymnastikförbundet Östs utbildningar 2017
 
Nedan ser ni vårt planerade grundutbud, varpå kompletterande kurser kommer att tillkomma under året. Observera att det är högt tryck på vissa utbildningar, så planera ert utbildningsbehov i god tid för att garanteras en plats. Säkerställ även att ni går utbildningarna i rätt ordning för att ha giltiga licenser.

Till anmälan och Gymnastikförbundets Östs kurser
 
Värdförening för demogymnaster på GF Östs utbildningar under 2017?
 
För att få bukt med frågan kring demogymnaster på förbundets utbildningar inför vi ett nytt förfarande 2017 och en möjlighet att vi erbjuder värdskap för föreningar på våra stegutbildningar mot en ersättning.

Demogymnaster är och har alltid varit ett krav på antingen deltagaren eller föreningen att skicka med sin ledare för att kunna genomföra en så bra utbildning som möjligt. Denna rutin har dock fungerat mindre bra den senaste tiden och vår förhoppning är att ni föreningar tillsammans kan hjälpas åt att säkerställa behovet av demogymnaster på kommande utbildningar. Därigenom ges föreningen möjlighet att som motprestation erbjudas gratis utbildningsplats/er. Vi vill därmed poängtera att förbundet har inga demogymnaster, så det är viktigt att ni föreningar tillsammans hjälps åt för att ge era ledare som utbildas årligen så bra förutsättningar som möjligt.

Förfarandet innebär att er förening är värd på utbildningen och tillhandahåller minst 25 demogymnaster per kursdag på rätt eller högre nivå för utbildningen. Till det har ni en värd vilken ansvarar för demogymnasterna; håller i uppvärmning, samling och förbereder demogymnasterna på kommande övningar mm.

OBSERVERA! De demogymnaster ni skickar till respektive utbildning måste ha rätt nivå i förhållande till kursen. Annars utgår ej någon ersättning.

Vad får föreningen?
Föreningen erhåller en gratis utbildningsplats på utbildningen när det är en steg 1 utbildning.
På steg 2 och 3 utbildningar erhåller ni två gratis utbildningsplatser.

* För utbildningar på Lillsved Idrottsfolkhögskola erhåller föreningen gratis utbildningsplats enligt ovan steg, samt kost för demogymnaster under den delen där demogymnaster krävs på utbildningen.
* Önskas boende (om det finns lediga rum på Lillsved) så tar föreningen kontakt själva för att boka detta. Förmånligare föreningspriser finns att tillgå. Kontaktuppgifter till Lillsved Idrottsfolkhögskola är info@lillsved.se

Hur ni anmäler er som värdförening?
Vid utbildningar som kräver demogymnaster ber vi er anmäla er som värdförening på ost@gymnastik.se

Läs mer om demogymnaster på följande sida
 
Nästa nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Öst skickas ut den 1 februari 2017.