Allt om elevhälsa
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
ANNONS: Raecta - Utbildningar - Hälsofrämjande arbete i skolan
 

Tema Elevhälsa
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
ANNONS: Universitets- och högskolerådet - Tävla med din klass i EU-minuten!
 
Skolan är ingen rastplats från livets svårigheter. Orden är utbildningsminister Gustav Fridolins. Oavsett politisk ståndpunkt har han ju rätt där. Livet pågår, såväl i skolan som på fritiden. För de allra flesta tuffar det på. Men för en del är det svårt, kanske rent av förfärligt tungt. Och dem måste vi hjälpa.

Inte minst för att god hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Men forskning visar också att gå ut skolan med godkända betyg, leder till minskad ohälsa och utanförskap.

Det här brevet handlar om elevhälsa. Här kan du läsa om allt från skolstress till hedersproblematik. Brevet är också fullt av goda exempel på hur man kan jobba för att stötta barn och unga. Det är av dem vi kan lära och inspireras!

I höst har du chansen att förkovra dig i ämnet på djupet. Missa inte Skolportens konferens om elevhälsa den 21-22 september.

God läsning!

ANNONS: Ability partner - Elevhälsan 2017
 
Elevhälsan brister
 
Mer än var tredje grundskola och nära varannan gymnasieskola får påpekanden om brister som rör elevhälsan efter tillsyn, skriver Helén Ängmo, Skolinspektionen.
Skolinspektionen
Delredovisning av uppdrag om hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan. (pdf)
Skolverket
Så mår våra elever
 
Fyra av tio kontakter som barn och unga tog med Bris, Barnens rätt i samhället, handlade om psykisk ohälsa.
Sveriges Television
Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat från 1980 och fram till idag. (pdf)
Bris
Tjat och stress i samband med dagliga rutiner som hämtning och lämning är jobbigt tycker svenska barn i förskoleklass.
Lärarnas tidning
14 procent av de värmländska gymnasieeleverna får vård på Barn- och ungdomsspykiatrin.
Sveriges Radio
Det är stor efterfrågan på kunskaper om första hjälpen för psykisk ohälsa och självmord.
Sveriges Television
Ny forskning om unga som använder sex som ett redskap för att skada sig själva, visar att det är en av de grupper som mår sämst i samhället.
Sveriges Radio
Många tonårspojkar har inte har någon att prata med om djupare frågor, säger Eva Randell som har forskat i ämnet.
Skolporten
Skolstress och sociala medier. Det är de främsta skälen till att niondeklassare sover för lite, visar en sömnstudie gjord vid Högskolan i Borås.
Skolvärlden
Fiffi Bomans avhandling visar tydliga samband mellan elevernas psykiska hälsa och kunskaper i matematik och svenska, oberoende av andra faktorer.
Skolporten
Pernilla Garmy visar i sin studie att ungdomar som deltog i DISA mådde lite bättre efter ett år jämfört med de som inte deltog i programmet.
Skolporten
Stockholms Stadsmission lyfter fram fyra grupper av barn och unga som i särskild hög grad riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. (pdf)
Stockholms Stadsmission
Studien Skolbarns hälsovanor visar att psykosomatiska besvär är vanligare bland tonåringar som är stressade över skolarbetet. (pdf)
Folkhälsomyndigheten
ANNONS: Skolporten - Elevhälsa
 
Om nyanlända elever
 
Allt fler larm om försämrad psykisk hälsa och självmord bland ensamkommande unga. (webb-radio)
Sveriges Radio
Situationen som många asylsökande barn befinner sig i får Barnombudsmannen att känna ”stark oro”.
Sveriges Television
Många nyanlända- och asylsökande barn och ungdomar mår dåligt. Samordningen mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin måste bli bättre.
Sveriges Radio
Barnombudsmannens rapport visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa. (pdf)
Barnombudsmannen
Elevhälsoteam och lärare
 
Elever som mår psykiskt dåligt får inte hjälpen de behöver när personalen inom elevhälsan inte räcker till.
Svenska Dagbladet
Lärarna ser ofta skolkuratorn som någon som ska "lösa problemen”, konstaterar Cristine Isaksson som forskat om skolkuratorernas profession.
Skolporten
Pressen på att vara smal och vältränad är hård för dagens ungdomar.
Mivida
Sju av tio skolkuratorer säger att de inte har tid att arbeta förebyggande, enligt en ny undersökning.
Skolvärlden
Novus har genomfört en kartläggning om arbetssituationen för skolkuratorer.
Akademikerförbundet
Många unga som funderar över sin sexuella läggning mår dåligt psykiskt. Flera kommuner utbildar skolsköterskor och kuratorer för att bli ett bättre stöd.
Sveriges Television
Ett steg i rätt riktning är att anställa legitimerade sjuksköterskor med adekvat utbildning som skolsköterskor, skriver Agnetha Fredin, Riksföreningen för skolsköterskor mfl.
Dagens Samhälle
Elevhälsan har en betydelsefull roll när det gäller barn och unga som utsätts för misshandel, understryker Carolina Jernbro som forskat i ämnet.
Skolporten
Skolpersonal kan känna tvekan inför att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Som ett stöd har vi tagit fram denna film som rör orosanmälan.
Skolverket
Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. (pdf)
Skolinspektionen
Tänk pedagogik – Tänk sen vidare
 
Annons
Läs mer
Göteborgs universitet erbjuder en flora av master- och påbyggnadsutbildningar för dig med lärarexamen, eller annan utbildning med relevans för utbildningsområdet.
Läs mer
Idrott stärker elevers hälsa
 
Fler pojkar blir behöriga till gymnasiet med mer idrott i skolan. Det visar en ny omfattande forskningsstudie från Lunds universitet.
Sveriges Television
"Nu har vi ett starkt vetenskapligt stöd för ökad idrott i grundskolan," säger forskare Jesper Fritz.
Skolporten
Anna Dubergs studie visar att kravlös dansträning är en effektiv insats till låg kostnad för att stärka unga tjejers hälsa.
Skolporten
Forskaren Ingegerd Ericsson berättar om Bunkefloprojektet som innebar att alla elever fick en timme schemalagd idrott varje skoldag.
Utbildningsradion
Susanne Wolmesjö föreläser om kopplingarna mellan motion, hälsa och lärande. (webb-tv)
Utbildningsradion
Ny forskning visar att fler pojkar blir behöriga till gymnasiet med mer idrott i skolan.  Men idrottslärarna förstår inte hur man ska hinna med fler lektioner.
Skolvärlden
Birna Baldursdóttirs forskning visar att ett kort motiverande undervisningstillfälle och en stegräknare, kan öka den fysiska aktiviteten hos ungdomar.
Skolporten
Endast en fjärdedel av lektionstiden i ämnet idrott och hälsa innebär att eleverna anstränger sig åtminstone på en måttlig fysisk nivå.
Göteborgs universitet
Många niondeklassare vet vad de ska göra för att må bra – men en del lyckas ändå inte leva så. Därför bör hälsoundervisningen se olika ut för olika elever, menar idrottsläraren Annika Ahlberg.
Lärarnas tidning
Anna Tidéns studie om bedömning av skolelevers rörelseförmåga visar att utvärdering tar stort utrymme i idrottsundervisningen.
Skolporten
Med längre teman och tydliga syften med varje lektion ökar motivationen bland eleverna. Det märker försteläraren Johanna Jonsson, som nu fått utökad tid för sitt ämne.
Mivida
Chef till enheten för grundutbildning
 
Annons
Läs mer
Vi söker dig som vill driva utbildningsverksamheten framåt så väl internt som externt med ansvar för att verka för en helhetssyn både vad gäller utbildning, ekonomi, personal och långsiktig verksamhetsutveckling.
Läs mer
Så jobbar skolor hälsofrämjande
 
Hallå där, Mats Pihlgren, psykolog och gruppchef på gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan i Göteborg. Ni bedriver en unik verksamhet, på vilket sätt?
Skolporten
Humlan
Humlan
 
Läs om gymnasieskolans psykoterapimottagning i Göteborg!
Humlan
Ett levande samtal om särskilt stöd, elevfrånvaro och elevhälsa hjälper lärarkollegiet på Lapplands gymnasium i Pajala att hantera svårigheter.
Skolvärlden
I Klippan har man hittat ett sätt att få avhoppen att upphöra: med studiehall, uppföljning av förstaårseleverna och utökad elevhälsa.
Sydsvenskan
Ett tydligt ledarskap och en skola där elevhälsa och kunskap ”kuggar ihop.” Det är framgångsreceptet för Ekholmsskolan i Linköping.
Skolledaren
På Malmaskolan i Kolsva bedrivs ett omfattande elevhälsoarbete för att eleverna ska få det stöd de har rätt till.
Skolvärlden
Dorotea kommun har fått statsbidrag för sin satsning på elevhälsan. Vad gör ni i Dorotea och hur ser era planer ut framåt?
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Mindfulness på skoltid ska testas i ett storskaligt försök i Skåne.
Svenska Dagbladet
”Årets yogi”, Anita Dehlbom, berättar om sitt nytänkande arbete för att förbättra elevhälsan på två gymnasieskolor.
Yoga för dig
Det är vanligt att flickor på mellanstadiet lider av magont. Nu vill forskaren Anna Duberg undersöka om dans och yoga kan få flickorna att må bättre.
Sveriges Television
Möt den elevdrivna byrån som arbetar mot diskriminering.
Gymnasiet
Johan Hallberg, rektor för Malmaskolan i Kolsva, berättar om arbetet med att förändra elevhälsan på skolan. (webb-tv)
Utbildningsradion
Hopprep, snabba upphopp och några varv runt huset. Så kan ett tidigt träningspass på Kringlaskolan i Södertälje se ut.
Mivida
På Fågelbärets skola i Västervik kommer alla elever i förskoleklassen få jobba med appen Vektor som tränar barnen i matematik. Tanken är att det ska förbättra elevernas hälsa.
Sveriges Television
Med lekfulla aktiviteter fick hälsocoachen med sig alla elever, även de som normalt inte tycker om ämnet idrott, visar Pernilla Hedströms forskning.
Skolporten
Planerare/utredare – mottagande särskola
 
Annons
Läs mer
Vi söker en planerare till den del av Myndighetsavdelningen som jobbar med utredning inom barn och utbildning. Du kommer i hög grad att självständigt besluta om mottagande av elever i särskola.
Läs mer
Problematisk skolfrånvaro
 
Hej, Anna Borg, skolsamordnare på KIND-Center of Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institutet. Du ska föreläsa på Skolportens konferens om elevhälsa i höst. Vad ska du prata om?
Skolporten
Vikten av att reagera tidigt på elevers frånvaro – både giltig och ogiltig – lyfts i en färsk utredning.
Skolvärlden
Utredningen anser att det finns brister i elevhälsans främjande och förebyggande arbete i stort och inte enbart när det gäller frånvaro som ingår i utredningens uppdrag. (pdf)
Utbildningsdepartementet
Antalet elever med mycket frånvaro ökar, men uppföljningen brister. För eleverna är skolornas bemötande och agerande avgörande.
Skolporten
Skolan missar ofta tidiga signaler om frånvaro, säger Ann Edvinsson, Skolinspektionen.
Skolvärlden
Det är betydligt fler barn – uppemot 50.000 – som är hemma från skolan än vad som tidigare är känt, visar en ny undersökning.
Sveriges Television
I februari kommer barn och unga i Kronobergs län med hög skolfrånvaro att kunna få hjälp via internet med kognitiv beteendeterapi.
Sveriges Radio
Den digitala frånvaroregistreringen visualiserar frånvaro på ett tydligare sätt än då frånvaro registrerades på ett papper, säger forskaren Linnea Bodén.
Skolporten
Ulf Petäjä, Högskolan i Halmstad, belyser hur samhället hanterar barn med långvarig och oroande skolfrånvaro.
Högskolan Halmstad
Specialpodd-avsnittet tar upp frågor som: ”Vilken är den största utmaningen vad gäller skolfrånvaro i dag?”
Magelungen
Skolinspektionen har genomfört en kartläggning av omfattande ogiltig frånvaro. (pdf)
Skolinspektionen
Rapport om frånvaro och ”hemmasittare”: Skolans tomma stolar – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan. (pdf)
Prestationsprinsen
Kraft och styrka för hållbar hälsa!
 
Annons
Läs mer & anmäl er här!
Välkommen till Kraftvärk. Vi bedriver utomhusträning, kostrådgivning och coachning för privatpersoner och företag. Satsa på hälsa och investera i dig eller din personal då fysisk aktivitet ger färre sjukdagar och gladare kollegor. Just nu har vi ett attraktivt starterbjudande för företag som vill komma igång med friskvård för sina medarbetare.
Läs mer & anmäl er här!
Mobbning, kränkningar och trakasserier
 
Skolverket avråder från vissa sätt att tackla mobbning eftersom de får motsatt effekt. Trots det används metoderna fortfarande i skolor.
Sveriges Radio
Lärarens agerande i klassrummet har stor betydelse för elevers motivation att ingripa mot mobbning, visar en ny studie.
Sveriges Radio
Skolinspektionen: Var tredje elev i högstadiet kränks.
Sveriges Television
En färsk granskning som Skolinspektionen gjort visar att det finns många brister i skolors arbete för att förhindra att elever blir kränkta på nätet.
Sveriges Radio
Elever som blivit mobbade har svårare att återupprätta en bra relation när mobbningen upphört, visar Karin Hellfeldts forskning.
Skolporten
Lärare och rektorer ansvarar för elevernas hälsa dygnet runt sju dagar i veckan. Det är en tolkning av Skolinspektionens rapport om skolans arbete mot kränkningar på nätet.
Skolvärlden
Att stödja barn som upplever olika slags utsatthet är viktigt för att de ska klara skolans utbildningsmål. Men hur hittar man de utsatta barnen?
Utbildningsradion
Kartläggning visar att en fjärdedel av barnen på lågstadiet är rädda för att bli ensamma på rasten.
Sveriges Radio
Camilla Forsberg överraskas av elevers mod och förmåga att sätta ord på de komplexa sociala processer som ligger bakom mobbning.
Skolporten
Elever på gymnasieskolan Spyken i Lund gjorde en undersökning om hur näthatet ser ut på deras skola. (webb-tv)
Utbildningsradion
Det övergripande syftet med denna studie är att påvisa de ekonomiska konsekvenserna av mobbning kring unga. (pdf)
Friends
Skolinspektionen har granskat 24 skolors arbete mot trakasserier och kränkningar på nätet.
Skolinspektionen
Vill du nå lärare och skolledare? Då är vi kanalen!
 
Annons
Priser, bokning & mer information
I alla Skolportens nyhetsbrev kan du marknadsföra lediga tjänster, berätta om skolrelevanta produkter eller informera om andra satsningar som är av intresse för lärare och skolledare.
Priser, bokning & mer information
Sexuella övergrepp
 
Forskning visar att var femte ungdom har varit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp.
Forskning.se
Unga kvinnor är mer utsatta för sexuellt och psykiskt våld medan yngre män oftare drabbas av fysiskt våld, visar Helena Bloms avhandling.
Skolporten
Sexuella kränkningar är den starkaste faktorn bakom depressiva symptom bland tonårsflickor, konstaterar Heléne Zetterström Dahlqvist.
Skolporten
Sexual harassment in schools: a guide for teachers.
The Guardian
Ungdomar och barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet kan må mycket dåligt psykiskt och behöva behandling och stöd, visar ny rapport.
Linköpings universitet
En unik studie från Barnafrid och Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att barns hälsa påverkas lika negativt av sexuella övergrepp på nätet som övergrepp utanför nätet. (pdf)
Barnafrid
Allt fler unga söker hjälp mot hedersvåld
 
Varje skola behöver en policy för hur man ska agera mot hedersrelaterat förtryck och våld. Det menar Mariet Ghadimi, verksamhetschef på TRIS – Tjejers rätt i samhället.
Skolporten
Allt fler unga söker hjälp för att ta sig ur hedersrelaterat våld och förtryck.
Sveriges Television
Flickor som inte kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet har blivit ett växande problem. En orsak är att ungdomar förts utomlands för tvångsäktenskap.
Sveriges Television
Nicole är sjutton år. I flera års tid levde hon under stark kontroll.
Sveriges Television
Miljön påverkar lek och mående
 
Hur kan stadens grönområden utvecklas för att förbättra både miljön och människors hälsa? Forskare ska följa arbetet med förskolors utomhusmiljöer.
Forskning.se
Barns välmående och lek påverkas av den fysiska miljön och av pedagogernas normer och regler, visar forskning på förskoleområdet.
Skolverket
Louise Persson har granskat ett hälsofrämjande projekt i Karlstads grundskolor. Resultaten är lugnare klassrum, mindre nedskräpning, störande ljud och förstörelse.
Skolporten
Lika värde - temanummer om elevhälsa
 
Det här numret av Lika värde har elevhälsan som tema. (pdf)
Lika värde
Webbsidor om elevhälsa
 
Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Läs om elevhälsa på SPSM:s nya webbsidor här!
Specialpedagogiska skolmyndigheten