Rusta upp skolans lokaler och utemiljö och beställ en affisch för din skolgård!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sök Boverkets skolstöd för att rusta upp skolans lokaler och utemiljö!
 
På Gustaf Dahlénsskolans invigning fick eleverna hjälpa till som en del av resultatet från det sökta skolstödet. Foto: Ellen Johansson.
Nu kan du som enskild aktör eller kommun som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Möjligheten att söka skolstödet finns till och med den 1 april 2018.
Den fysiska skolmiljön, såväl utomhus som inomhus påverkar elevernas hälsa och förutsättningar att inhämta kunskap och nå kunskapskraven i skolan. Därför bör lokalerna vara utformade så att de främjar trygghet och lärande.

För att få stöd för skollokaler ska åtgärderna syfta till att:
  • förbättra lärmiljön, arbetsmiljön och åtgärder som minskar miljöpåverkan. Det kan exempelvis vara hur lokalerna är utformade, förbättrad ljusmiljö eller luftkvalitet.
Bidraget för att rusta upp skollokaler uppgår till högst 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som kostar mindre än 100 000 kronor.

För att få stöd för utemiljöer ska åtgärderna:
  • förbättra lärmiljön, ökar tryggheten och främjar barns fysiska aktivitet. Tryggheten kan exempelvis förbättras genom att skapa utemiljöer med bättre uppsikt.
Bidraget för att rusta upp utemiljöer uppgår till högst 50 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som kostar mindre än 50 000 kronor.

Projektering och planering får vara igång när stödet söks, men själva åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan kommer in till Boverket. För att beviljas stöd ska eleverna på skolan vara delaktiga i arbetet med att ta fram förslag på åtgärder för förbättringar för såväl inomhus- som utomhusmiljön.
Eleverna ska vara delaktiga!
 
För att Boverket ska bevilja stöd måste eleverna delta i arbetet. När du ansöker om stöd ska det framgå att elevskyddsombudet varit delaktig i arbetet med ansökan. Elever ska också delta i att planera åtgärder. Gustaf Dahlenskolan i Falköping är en skola som sökt och beviljats stöd för åtgärder i skollokalerna.
- Passa på att ta tillvara på samarbetet med elevskyddsombuden. Vi hade trånga och små toaletter som upplevdes som otrygga. Vi fick många kloka tankar på hur vi kunde tänka vid omplacering av toaletterna, för att få fler elever att använda dem under skoltid. Toaletterna skulle vara placerade så det gick att ha uppsikt, men ändå skulle det vara privat, säger Stefan Danielsson, kommunens projektledare. 
- Sedan var det viktigt för våra elevskyddsombud att ljud, ljus och akustik blev bra på skolan, fortsätter Stefan Danielsson.
Workshop om skolans utemiljö för elever i förskolan
 
Stefan Danielsson beskriver hur de yngsta eleverna i förskoleklass och klass 1-3 fick vara med om en särskild workshop framtagen just för dem.
- Barnen fick titta på en stor bild över den befintliga utemiljön. Sedan fick de sätta upp små solar på ställen där det kändes bra att leka - och de fick sätta varningstecken där det inte var så bra. Utifrån det arbetade vi sedan fram nya förslag, säger Stefan Danielsson. 

För mer information om bidraget och ansökningshandlingar se www.boverket.se/skolstodet
 
Få gratis skolgårdsaffisch skickad till din skola!
 
Affischen innehåller tips och förslag på åtgärder för att rusta upp skolgårdar och förbättra utemiljön. Även en checklista följer med som praktisk handledning. Texterna är kopplade till läroplanernas mål och framtagna tillsammans med Skolverket och tankesmedjan Movium.  
Gå in på Boverkets webbplats och beställ affischer: www.boverket.se/skolaffisch
Här finns också inspiration och flera goda exempel där du kan läsa om hur Falköping och andra skolor har gjort sina skollokaler och utemiljöer bättre


Har din skola ett projekt som är i gång? Dela gärna med dig av ditt arbete på sociala medier och tagga oss på Boverket!

Vill du prata med oss om skolstödet? Ring Boverkets växel på tel. 0455-35 30 00
så hjälper vi dig till rätt handläggare!

Lycka till med din ansökan!