Annons Sanoma - Läs mer om våra nya digitala läromedel
 

Sommarens skolnyheter 2017
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 

En lång sommar har gått och nu är höstterminen strax igång. Vi har sammanställt några av sommarens mest intressanta skolnyheter, så att du hinner läsa ikapp innan det nya skolåret startar.

God läsning önskar Skolportens redaktion.
 
Annons Skolans ledarkonvent 2017 - Tema Identitet och likvärdig skola
 
Lediga tjänster
 

Genomsnittet för lärarlönerna har ökat
 
Genomsnittet för lärarlönerna har ökat. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån. Enligt ansvarig minister är det ett resultat av lärarlönelyftet.
Sveriges Radio
Genomsnittet för lärarlönerna har ökat, enligt ny statistik. Men trots att kurvan pekar uppåt så är lönerna fortfarande för låga och lönesystemet otydligt, menar LR:s Åsa Fahlén.
Skolvärlden
Nationella prov ska bli digitala
 
Alla nationella prov i grundskolan och gymnasiet ska bli digitala. Det vill regeringen, som i dag beslutar om en så kallad lagrådsremiss i frågan. Efter nästa sommar vill man att de första digitala proven ska finnas på plats.
Sveriges Television
Alla nationella prov ska bli digitala, och proven ska väga tyngre vid betygsättning, om regeringen får som den vill. Skälen som anges är att motverka fusk, underlätta rättning och höja rättssäkerheten.
Skolvärlden
I denna lagrådsremiss föreslås att det i skollagen ska regleras att resultat på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning. (pdf)
Utbildningsdepartementet
Annons Språkutvecklande arbetssätt inom SFI - nytt program från Ifous
 
En av tre klarar inte gymnasiet
 
En av tre som börjar gymnasiet tar inte examen efter tre år, visar siffror från Lärarnas riksförbund.
Svenska Dagbladet
LR:s grafik visar när under skolgången eleverna hoppar av. Här kan du också se hur många gymnasielever i just din kommun som inte tog examen.
Lärarnas Riksförbund
Majoritet vill behålla fria skolvalet
 
En majoritet av väljarna vill själva kunna välja vilken skola deras barn ska gå i, enligt en undersökning av Novus gjord på uppdrag av SVT Nyheter.
Sveriges Television
Almedalen
 
Likvärdigheten är fortfarande låg, var tredje elev når inte gymnasieexamen och lärarbristen är akut. Riksdagspartierna debatterade i Almedalen vad som krävs för att vända styra skutan rätt.
Skolvärlden
Gustav Fridolin (MP) avslutade sitt tal i Almedalen med att prata om skola och utbildning.
Skolvärlden
Jan Björklund (L) gick hårt åt klyftor och integration i sitt tal i Almedalen. Men framför allt visade han upp en ovanligt personlig sida.
Skolvärlden
Magdalena Andersson (S) lovade 20 miljarder till omsorg och välfärd i sitt Almedalstal. Hur stor del av löftet som tillfaller skolan gick hon däremot inte alls in på.
Skolvärlden
Under Almedalsveckan anordnade Skolinspektionen och Barn- och elevombudet tre seminarier om lärarresurser, nyanlända elevers skolgång och nätkränkningar av. Nu kan du se presentationerna och annat relaterat material i efterhand.
Skolinspektionen
Arete Akademi - meritering av lärare
 
Annons
Läs mer här
Få ett oberoende bevis på din yrkesskicklighet. I Meriteringsprogrammet Arete får du verktyg för att systematiskt granska din praktik, reflektera över din undervisning och utveckla din profession.
Läs mer här
SKL: Nej till miniminivå för skolbudget
 
SKL välkomnar Skolkommissionens förslag om extra resurser till skolan, men säger nej till miniminivåer för kommunernas skolbudgetar. Det finns bättre sätt att uppnå en likvärdig skola, anser SKL i sitt remissvar.
Svenska Dagbladet
Brister i arbetsmiljön för lärare och elever
 
Dålig arbetsmiljö gör både lärare och elever stressade och sjuka. Lärarförbundet och Sveriges elevkårer presenterar sex punkter för att komma till rätta med problemen.
Lärarnas tidning
I kommuner där lärare ofta är sjukskrivna tar en lägre andel elever gymnasieexamen jämfört med i kommuner med friskare lärare, visar siffror från Lärarförbundet och Sveriges elevkårer.
Svenska Dagbladet
Arbetsmiljö i skolan. (pdf)
Lärarförbundet
Två av tre vill stoppa eller begränsa vinstuttag
 
49 procent anger i en ny undersökning att de antingen vill att vinster i välfärden helt ska förbjudas eller att de ska behöva återinvesteras i verksamheten. Ytterligare 19 procent vill se ett vinsttak på 10 procent.
Lärarnas tidning
Undersökning: Så tycker partiernas väljare om skolfrågorna
 
Nästan 7 av 10 väljare vill att staten bör ha huvudansvaret för de skolor som i dag är kommunala. Det visar en ny undersökning av Lärarnas Riksförbund.
Skolvärlden
Många fler antagna till lärarutbildningar
 
Antalet antagna till höstens lärarutbildningar har ökat jämfört med förra året. Totalt har 15 procent fler antagits till grundlärarutbildningen.
Sveriges Radio
Lärarutbildningarna växer. Men med fler antagna kan det också bli fler som hoppar av. Mycket talar för att regeringen nästa år lägger förslag som ska minska avhoppen.
Svenska Dagbladet
Få nyanlända elever får plats på friskolor
 
Över hundra friskolor har anmält sitt intresse för att ta emot nyanlända elever i en särskild kvot. Men hittills har bara ett 60-tal elever tagits in på friskolor med kö.
Dagens Nyheter
”En bra start. Men jag tycker att målet är att alla skolor ska vara med och ta emot nyanlända”, säger Gustav Fridolin (MP).
Dagens Nyheter
Skolplikt från sex år går till Lagrådet
 
Nu ska skolplikten börja gälla för barn redan i förskoleklass, enligt ett förslag från regeringen. Det välkomnas av Lärarförbundet – men inte av Moderaterna.
Svenska Dagbladet
Saknar du kollegor till skolstarten?
 
Annons
Läs mer
Hitta din nya personal via oss: Skolporten når ut till en stor mängd lärare och skolledare via våra nyhetsbrev och vår webbplats. Välkommen att annonsera!
Läs mer