I fokus - studie- och yrkesvägledning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Annons: Sanoma: Ny bok om demokratiarbetet
 
Temabrev
Om studie- och yrkesvägledning
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
Oktober 2017

Studie- och yrkesvägledning är en verksamhet som hela skolan är ansvarig för och måste vara delaktig i. Dessutom måste den finnas med genom hela skoltiden för att göra nytta. Det här är både lärare, skolledare, forskare och inte minst yrkes- och studievägledare, eniga om. Ändå är vägledningens plats i skolan inte alltid glasklar.


Med det här brevet vill vi belysa studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Här kan du också läsa om debatt, forskning och politik i ämnet. Vår förhoppning är att temabrevet ska ge inspiration, kunskap men även praktiska råd och tips om hur vägledningen kan utvecklas i skolan.

Missa heller inte Skolportens konferens om studie- och yrkesvägledning i januari. Här djupdyker vi i frågor som vägledning för pojkar med låg måluppfyllelse, nyanlända samt hur man vässar motiverande vägledningssamtal.

God läsning önskar Skolportens redaktion!
Annons: Tremedia: Handledning för dig som är studie- och yrkesvägledare
 
Många syvare saknar stöd
 
Syvares uppdrag är spretigt och att det prioriteras lågt av arbetsgivarna, visar en undersökning.
Skolvärlden
Så tycker vägledarna att studie- och yrkesvägledningen fungerar i praktiken (pdf)
Lärarnas Riksförbund
Digitala resurser i studie- och yrkesvägledning
 
Elevdatorer och digitala verktyg kan vara viktiga resurser för en framgångsrik studie- och yrkesvägledning.
Skolverket
Digitala verktyg ska göra studie- och yrkesvägledningen mer tillgänglig, enligt ett beslut i riksdagen. Skolvärldens bloggare David Spak tycker att tidigare insatser är viktigare.
Skolvärlden
Vägledning för nyanlända behöver stärkas
 
Att få studiehandledning på sitt modersmål är viktigt för att nyanlända elever ska kunna utvecklas i alla ämnen samtidigt som de lär sig svenska.
Skolinspektionen
Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9.(pdf)
Skolinspektion
Hälften av unga med utländsk bakgrund blir inte färdiga med gymnasiet i tid. Fler skulle klara skolan om de fick stöd att strukturera sina studier, visar Michael Lindblad.
Skolporten
Studie- och yrkesvägledare behöver se mer till nyanlända elevers konkreta situation, menar forskaren Åsa Sundelin.
Skolporten
Karin Sheikhi har undersökt hur andraspråkstalare och studievägledare gör för att förstå varandra i vägledningssamtal.
Skolporten
Rektor till Realgymnasiet
 
Annons
Läs mer om tjänsten här
Som rektor blir det din uppgift att leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Tillsammans med dina medarbetare organiserar du en skola med hög kvalitet och attraktivitet.
Läs mer om tjänsten här
Studievägledning - för vems skull?
 
Yrkesprogrammen på gymnasiet dras med få sökande. Men studie- och yrkesvägledarna menar att det inte är deras uppdrag att styra unga dit där de anses behövas. (webb-radio)
Utbildningsradion
Tydliga förbättringar med stärkt syv
 
Även små insatser från studie- och yrkesvägledare kan göra stor skillnad för elevernas studieval.
Skolvärlden
Redan i första klass måste invanda sociala mönster utmanas, skriver Anders Stenberg, docent i nationalekonomi.  
Lärarnas tidning
Studie- och yrkesvägledningens utmaningar
 
Vikten av vägledning – studie- och yrkesvägledningens utmaningar. En rapport från Svenskt Näringsliv.
Svenskt Näringsliv
Studie- och yrkesvägledare, 25-26 jan i Göteborg
 
Läs mer och boka plats!
På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Välkommen till en konferens med fokus på att stärka vägledningen!
Läs mer och boka plats!
Gymnasieelever vill ha mer syv
 
Drygt 41 procent av eleverna tycker att de inte får tillräckligt med hjälp i sitt studie- och yrkesval inför gymnasiet.
Skolvärlden
Gymnasierapporten – ”Eleverna och gymnasievalet”. (pdf)
Gymnasium.se
Valets betydelse för individ och samhälle
 
Den övergripande frågan i denna rapport är i vilken utsträckning utbildningspolitiken kan förbättra länken mellan individers utbildningsbeslut och samhällets behov. (pdf)
SNS
Syv som eget ämne
 
Syvaren Karin Bolin vill att syv införs i betydligt tidigare ålder – redan på lågstadiet.
Skolvärlden
Släpp in studie- och yrkesvägledarna i klassrummen så kommer avhoppen minska och resultaten höjas, menar syvaren Margareth Hagberg.
Skolvärlden
Att fatta ett välgrundat beslut om utbildningsväg eller yrkesutgång kräver att individen har god kännedom om sig själv och om sina valalternativ.
Skolvärlden
Annons
 
Syv i praktiken
 
Ingela Bergmo-Prvulovic, doktor i pedagogik synliggör studie- och yrkesvägledningen. (webb-radio)
Sveriges Radio
På Västervångsskolan i Landskrona integreras studie- och yrkesvägledningen i undervisningen, med hjälp av en syv-plan.
Skolvärlden
Här är satsningen som ska stärka studie- och yrkesvägledningen i landets skolor. ”Det ger möjligheten till att på sikt öka elevernas motivation,” säger syvaren Pernilla Danielsson.
Skolvärlden
Utveckla studie- och yrkesvägledningen
 
44 skolor och vuxenutbildningar delar med sig av erfarenheter kring integrerat studie- och yrkesvägledning på olika sätt i sin undervisning.
Skolverket
Inför kompletteringsstudier på komvux vill vi påminna om skillnaden mellan behörighet och meritvärdering.
Universitets- och högskolerådet
Genom att arbeta med utvecklingspaketet åk1-6 får du och dina kolleger reflektera över och pröva hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i undervisningen.
Skolverket
Genom att arbeta med utvecklingspaketet åk 7-9 får du och dina kolleger reflektera över och pröva hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i undervisningen.
Skolverket
Skolporten
Hallå där, Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare på Arenaskolan i Timrå!
Du ska föreläsa på Skolportens konferens om studie- och yrkesvägledning. Vad ska du prata om?
Skolporten
Här finns ett stort utbud av användbara webbsidor samlade för att underlätta i det dagliga arbetet.
syvonline.se
På den här sidan hittar du presentationer och filmer för att koppla ihop arbetsliv och skola i klassrummet.
jobbagront.se
Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet
 
Syftet med studien har varit att ringa in de faktorer som avgör elevers utbildningsval månaderna strax före gymnasievalet. (pdf)
Ratio
Syv och specialpedagogik
 
Skolan behöver stärka stödet till elever med adhd och Aspergers syndrom, för att underlätta övergången till vidare studier eller arbete, menar forskaren Vedrana Bolic Baric.
Skolporten
Gillar du vårt temabrev?
 
Upptäck Skolportens övriga nyhetsbrev och uppdatera din prenumeration här!